Handel i Usługi

Ocena ryzyka zawodowego w branży handel i usługi polega na identyfikacji zagrożeń związanych z pracą, takich jak obciążenie fizyczne, stres, hałas, kontakt z klientem, praca przy kasie oraz w magazynie. Proces ten obejmuje analizę stanowisk pracy, ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz ich skutków. Celem jest wdrożenie środków zapobiegawczych, takich jak ergonomiczne stanowiska pracy, szkolenia BHP, właściwa organizacja pracy i stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Sortowanie

1 – 24 z 85 produktów