Rolnictwo, przetwórstwo spożywcze

Nasz sklep oferuje oceny ryzyka zawodowego dla branży rolnictwa i przetwórstwa spożywczego. Analizy obejmują identyfikację zagrożeń mechanicznych, chemicznych, biologicznych i fizycznych, ocenę warunków pracy oraz procedur bezpieczeństwa. Raporty zawierają rekomendacje dotyczące środków ochrony indywidualnej, systemów zabezpieczeń, szkolenia pracowników i monitorowania ryzyka. Nasze oceny pomagają zapewnić bezpieczne i zgodne z przepisami środowisko pracy w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym.

Sortowanie

1 – 16 z 16 produktów

Rolnictwo, przetwórstwo spożywcze
65,00 zł
Rolnictwo, przetwórstwo spożywcze
65,00 zł
Rolnictwo, przetwórstwo spożywcze
65,00 zł
Rolnictwo, przetwórstwo spożywcze
65,00 zł
Rolnictwo, przetwórstwo spożywcze
65,00 zł
Rolnictwo, przetwórstwo spożywcze
65,00 zł
Rolnictwo, przetwórstwo spożywcze
65,00 zł
Rolnictwo, przetwórstwo spożywcze
65,00 zł
Rolnictwo, przetwórstwo spożywcze
65,00 zł
Rolnictwo, przetwórstwo spożywcze
65,00 zł