Ochrona zdrowia

Nasz sklep oferuje oceny ryzyka zawodowego dla branży ochrony zdrowia. Analizy obejmują identyfikację zagrożeń biologicznych, chemicznych, fizycznych i psychospołecznych, ocenę ergonomii stanowisk pracy oraz procedur bezpieczeństwa. Raporty zawierają rekomendacje dotyczące środków zapobiegawczych, ochrony osobistej, szkolenia pracowników i monitorowania ryzyka. Nasze oceny pomagają tworzyć bezpieczne, zdrowe środowisko pracy zgodne z przepisami prawa.

Sortowanie

1 – 24 z 41 produktów