Instrukcja zawiera informacje i procedury w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku.
Świadczymy wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jako zewnętrzna służba BHP sprawujemy stały nadzór nad warunkami pracy. W ramach usług wykonujemy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów. Wszystkie przekazane nam dane i informacje są poufne.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem indywidualnym dla każdego budynku i powstaje w oparciu o:
  • Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe,
  • Dokumentację budynku,
  • Wizję lokalną obiektu.
Instrukcja składa się następujących części:
  • Opisowej - treść zgodna z § 6. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, Poz. 719). Zawiera informacje i procedury w sprawie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku, procedury ewakuacji, obowiązki z zakresu ochron przeciwpożarowej.
  • Graficznej - mapy, plany rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych czy planu ewakuacji.
  • Załączników - oświadczenia o zapoznaniu się z instrukcją.

Zainteresowała Cię usługa Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Jeżeli chciałbyś skorzystać z naszych usług, zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy elastyczni, dostosujemy się do Twoich wymagań i przedstawimy korzystną ofertę cenową.

Skontaktuj się

Najczęściej zadawane pytania

Przedstawiamy gotowe odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Jakie informacje są nam potrzebne z dokumentacji budynku w celu sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?
  • powierzchnia obiektu, jego kubatura, ilość kondygnacji,
  • charakterystyka firmy,
  • mapa obiektu.
Jakie konkretnie budynki oraz obiekty muszą posiadać Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego?
  • budynki o kubaturze 1000 m3 (tj. przeciętnie ok 300 m2 powierzchni) dla budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, budynki produkcyjne, magazynowe tj. m. in. budynki biurowe, urzędy, handlowo-usługowe, sklepy, banki, szkoły, obiekty sportowe, hotele, pensjonaty, akademiki, internaty, schroniska, szpitale, domy opieki, szkoły, przedszkola, hale produkcyjne, hale magazynowe itp. - 1500 m3 dla obiektów inwentarskich tj. stodoły, obory, budynki do przechowywania płodów rolnych i budynki gospodarcze, , a także, gdy powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2 (place składowe, wiaty itp.), oraz obiekty, gdzie występuje zagrożenie wybuchem (stacje paliw, lakiernie itp.)

NASI KLIENCI

Klienci którzy nam zaufali.

Szkolenia BHP Online

Skuteczne, satysfakcjonujące i zapadające w pamięć – szkolenia BHP w Ideal BHP
Zobacz więcej