Szkolenia P. POŻ. i ewakuacji pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w firmie do obsługi gaśnic i tzw. liderów ewakuacji.
Szkolenia P. POŻ. i ewakuacji pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w firmach do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa pożarowego w firmach, instytucjach, zakładach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych oraz gaszenia pożarów przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Zagadnienia prezentują tylko i wyłącznie osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje. Program przewiduje 4 godziny dydaktyczne.

Zdjęcia z kursów

Szkolenie

Szkolenie

Szkolenie

Szkolenie


Szkolenie P.POŻ i ewakuacji pracowników dla zorganizowanych grup na terenie firm przeprowadzamy w całym kraju.
Dla grup cenę ustalamy indywidualnie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Szkolenie P.POŻ i ewakuacji pracowników

120 zł
Zadzwoń i umów się na termin
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na wzorze MEN
  • Zaświadczenie są bezterminowe

Program kursu

L.p. Temat
1 Analiza i ocena zagrożenia pożarowego dla zakładów określonej branży oraz zasady postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
2 Analiza warunków ewakuacji. Procedury postępowania w przypadku alarmu ewakuacyjnego.
3 Praktyczne ćwiczenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Gaszenie kontrolowanego ognia gaśnicami.

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia realizujemy w naszej siedzibie lub w siedzibie Klienta.

Wykład i prezentacja

Szkolenie składa się z wykładu i prezentacji multimedialnej obrazującej specyfikę zagrożenia pożarowego określonej branży, wymogi i warunki ewakuacji, procedury bezpieczeństwa.

Filmy szkoleniowe

Prezentacja filmów szkoleniowych z ćwiczeń ewakuacyjnych i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Ćwiczenia praktyczne

Ćwiczenia praktyczne gaszenia ognia z użyciem różnego rodzaju gaśnic i koca gaśniczego.

`

Najczęściej zadawane pytania

Przedstawiamy gotowe odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące szkolenia P.POŻ i ewakuacji pracowników.

Jak jest podstawa prawna szkolenia?
Kodeksu pracy art. 209 przypis 1 § 1 pkt. 2b – pracodawca musi wyznaczyć osoby do zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników, a te osoby muszą być przeszkolone w tym zakresie.
Kto prowadzi szkolenie?
Szkolenie prowadzą oficerowie PSP oraz Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej
Czy szkolenie jest tylko teoretyczne czy też praktyczne?
Szkolenie w dużej mierze jest z praktycznym pokazem użycia gaśnic, a na życzenie Klienta pokaz z gaszeniem ognia.

Masz pytania?

Jeżeli coś masz jakieś wątpliwości, lub coś nie jest dla Ciebie jasne. Poinformuj nas o tym, chętnie odpowiemy na Twoje każde pytanie.

Skontaktuj się

NASI KLIENCI

Klienci którzy nam zaufali.

Szkolenia BHP Online

Skuteczne, satysfakcjonujące i zapadające w pamięć – szkolenia BHP w Ideal BHP
Zobacz więcej