Zleć nam obsługę BHP w swojej firmie.

Znamy się na tym, gwarantujemy pełną opiekę BHP i PPOŻ zgodną z wszystkimi przepisami prawa.

Szkolimy, wykonujemy i obsługujemy dokumentację, tworzymy odpowiednie instrukcje i regulaminy. Reprezentujemy firmę przed instytucjami kontrolnymi.

W IdealBHP świadczymy usługi BHP od 2010 roku.

Kompleksowe usługi BHP (outscorsing)

Wycena usług BHP - zadzwoń lub napisz

Kompleksowe usługi BHP (outscorsing)

Jaki jest koszt obsługi BHP w firmie?

Koszt obsługi małych firmy zaczyna się już od 180 zł/miesiąc, w co wliczone są szkolenia bhp, szkolenia z pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, oceny ryzyka zawodowego i inne niezbędne dokumenty.

IdealBHP specjalizuje się w kompleksowych usługach BHP, dostosowanych do potrzeb każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości.

Nasza oferta obejmuje zarówno małe, dwuosobowe sklepy, jak i duże firmy zatrudniające ponad 100 osób.

ZOSTAW KONTAKT I 3 INFORMACJE O FIRMIE

DAJ NAM 24 GODZINY

WYSYŁAMY OFERTĘ I ZAKRES OBSŁUGI BHP

Jak wygląda proces przygotowania oferty usług BHP dla firmy?

Do przygotowania oferty dla firmy potrzebujemy 3 informacji:

 • Nazwę firmy
 • Branżę, w jakiej działa firma
 • Ile osób zatrudnia firma

Te dane pozwolą nam na przygotowanie pełnej oferty z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dowolnego przedsiębiorstwa w zakresie przepisów BHP. W większości przypadków ofertę przesyłamy w następnym dniu roboczym. Jeśli w firmie pracuje kilkudziesięciu i więcej pracowników na zróżnicowanych miejscach pracy, przygotowanie pełnego zakresu niezbędnych usług wraz w wyceną może potrwać trochę dłużej.

Wycena jest uzależniona przede wszystkim od różnorodności stanowisk pracy i skali działania firmy.

!

Jakie elementy oferty usług BHP są niezbędne w mojej firmie?

Jako pracodawca powinieneś szkolić pracowników wstępnie z zakresu BHP, jak również szkolić ich okresowo. Dokumentację z przeprowadzonych szkoleń należy archiwizować i przechowywać. Warto pamiętać, że dokumenty szkoleń powinny posiadać podpisy pracowników poddanych przeszkoleniu.

Ponadto każdy pracodawca powinien posiadać:

 • regulamin zakładu pracy (firmy)
 • instrukcje stanowiskowe BHP
 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń
 • oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk
 • rejestry substancji niebezpiecznych i czynników biologicznych

Usługi BHP online na obszarze całej Polski

Usługi BHP realizujemy online i stacjonarnie. Obsługa BHP z powodzeniem jest prowadzona zdalnie, dlatego obsługujemy firmy z całej Polski.

Jednocześnie specyfika niektórych przedsiębiorstw wymaga cyklicznej obecności naszych pracowników. Usługi stacjonarne wykonujemy w Wielkopolsce i województwie Kujawsko-Pomorskim, m.in. w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i innych miastach regionu. Obecnie obsługę BHP wykonujemy dla kilkudziesięciu firm.

Usługi BHP - Polska

Na czym polegają usługi BHP dla firm

Szkolenia usługi BHP

Szkolenia w usługach BHP

 • szkolenia BHP wstępne i okresowe (również w formie e-learning)
 • szkolenia wyznaczonych osób do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (fantom, defibrylator szkoleniowy AED)
 • szkolenia wyznaczonych osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (praktyczne ćwiczenia w zakresie przeznaczenia i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego)
 • praktyczne ćwiczenia w zakresie przeznaczenia i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego
Dokumentacja - usługi BHP

Dokumentacja w usługach BHP

 • opracowanie lub aktualizacja Oceny ryzyka zawodowego każdego stanowiska pracy
 • opracowanie harmonogramu kontroli sprzętu gaśniczego, obiektów budowlanych, instalacji elektrycznej i odgromowej
 • aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz realizacja obowiązkowej ewakuacji pracowników
 • opracowanie wykazu niezbędnych instrukcji BHP, p.poż, medycznych dla stanowisk pracy
 • nadzór nad realizacją wszystkich wymieniowych działań w terminie
Specjalistyczne usługi BHP

Specjalistyczne zadania w usługach BHP

 • badania środowiska pracy – według potrzeb (zaproponowanie firmy wykonawcy na w/w usługi)
 • pomoc w opracowaniu norm odzieży roboczej, ochronnej, środków ochrony indywidualnej
 • opracowanie kompleksowe dokumentacji wypadkowej
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy firma potrzebuje pracownika BHP na etacie w ramach realizacji służby BHP

Istnieją co najmniej 2 rozwiązania, jak pracodawca może spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Może to być zatrudnienie specjalisty ds. BHP w firmie lub skorzystanie z usługi BHP świadczonej przez wyspecjalizowane firmy.

Bez względu na wybraną opcję, kluczowe jest kompleksowe, ciągłe i zgodne z przepisami wykonywanie wszystkich zadań. Outsourcing usług BHP na ogół okazuje się efektywnym rozwiązaniem z uwagi na niższe koszty.
Dostęp do specjalistów obejmujących szeroki zakres działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz posiadających odpowiednie kontakty pozwala na wsparcie w najróżniejszych obszarach BHP.

Zewnętrzna firma świadcząca taką usługę w zakresie BHP posiada niezbędne kwalifikacje i jest na bieżąco z wszystkimi przepisami prawnymi. Jednocześnie gwarantuje profesjonalny kontakt z odpowiednimi służbami publicznymi.

Delegowanie nadzoru BHP firmie zewnętrznej gwarantuje ciągłość usług. Ponieważ firma świadcząca usługi BHP nie bierze urlopów i nie ma zwolnień lekarskich.

Pracownik do usług BHP

Dlaczego warto wybrać IdealBHP do realizacji obsługi BHP?

OD 2010 W BHP

DOŚWIADCZENIE

PONAD 12 000 OSÓB

SZKOLENIA

BLISKO 1000 FIRM

USŁUGI BHP

Firma Ideal BHP działa od 14 lat. W tym czasie przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób i obsłużyliśmy prawie
1 000 firm
.

 • Specjalizujemy się w usługach i szkoleniach BHP
 • Znamy się na przepisach BHP, jesteśmy z nimi na bieżąco
 • Ponadto, znamy wymogi BHP dla każdej branży

Dysponujemy gotową bazą ponad 400 ocen ryzyka dla nawet najbardziej niszowych zawodów. W razie potrzeby opracowujemy kolejne oceny ryzyka.
Regularnie prowadzimy szkolenia BHP i PPOŻ, ale także techniczne i na maszynach.

 • Gwarantujemy kompleksowe wsparcie firm i reprezentujemy je przed różnymi instytucjami w tym przed Państwową Inspekcją Pracy, SANEPIDem, UDT i Straż pożarną.
 • Szkolimy nowych pracowników i odnawiamy szkolenia BHP
 • W ramach naszych obowiązków zapewniamy zabezpieczenie i szkolenia przeciw pożarowe (ppoż).
Sprawdź nasze referencje

JEŚLI SZUKASZ SPRAWDZONEJ FIRMY Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM WYBIERZ IDEALBHP. JESTEŚMY PROFESJONALISTAMI W BRANŻY USŁUG BHP

Najczęściej zadawane pytania

Przedstawiamy gotowe odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące obsługi BHP.

Jakie dokumenty bhp są potrzebny w mojej firmie?
W twojej firmie niezbędne są następujące dokumenty:
 • Opracowane oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy
 • Potwierdzenie zapoznania pracownika z oceną ryzyka zawodowego
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Instrukcje bhp maszyn i urządzeń
 • Normatyw (tabela) przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • Karty ewidencji wyposażenia (przydział odzieży i środków ochrony indywidualnej)
 • Rejestr wypadków przy pracy (jeśli wystąpiły)
 • Rejestr chorób zawodowych (jeśli wystąpiły)
 • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
 • Wykaz prac wzbronionych kobietom – jeżeli w firmie pracują kobiety
 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym – jeżeli młodociani pracują w firmie
 • Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i preparatów chemicznych
 • Rejestr niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych – jeżeli są stosowane
 • Wyniki pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy
 • Karty badań i pomiarów oraz rejestr czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.
Jaka jest charakterystyka stałego nadzoru BHP?
Wszystkimi zagadnieniami związanymi z BHP w Państwa Firmie lub Instytucji zajmie się Specjalista ds. BHP i P.POŻ z naszej Firmy.
Miałem kontrolę w Firmie, czy odpowiecie w moim imieniu do Inspekcji Pracy lub innego Organu kontrolnego?
Tak. Nie tylko odpowiemy, lecz także odniesiemy się do stawianych zarzutów oraz wprowadzimy plan korygujący ewentualnych uchybień wykazanych w protokole pokontrolnym.
Czy zewnętrzna obsługa BHP nam się opłaca?
Zlecenie nam nadzoru bhp jest zdecydowanie tańsze niż zatrudnienie pracownika etatowego i dodatkowo opłacanie mu składek ZUS itp. Każdy klient otrzymuje indywidualną wycenę obsługi bhp.
Ilu muszę zatrudniać pracowników, by podpisać z Wami umowę?
Nie ma ograniczeń. Obsługujemy małe, jednoosobowe podmioty gospodarcze jak i duże przedsiębiorstwa i instytucje.
Co zawiera Wasza standardowa umowa o obsługę BHP?
Szkolenia bhp wstępne i okresowe, szkolenia p.poż, szkolenia z pierwszej pomocy, ocena ryzyka zawodowego, postępowania powypadkowe, prowadzenie wszelkiej dokumentacji wymaganej prawem, która dotyczy bhp i p.poż. Reprezentujemy naszych Klientów w przypadku kontroli.
Na jaki okres jest podpisywana umowa o obsługę BHP?
Z reguły jest to 12 miesięcy z możliwością jej zerwania przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Czy za szkolenia płaci się osobno?
Nie. Szkolenia wykonywane są bez dodatkowej opłaty.
Jakie dane muszę przesłać byście wycenili wysokość miesięcznej obsługi BHP?
Proszę podać nazwę Firmy lub Instytucji, lokalizacje firmy, branżę oraz ilość zatrudnionych pracowników.

NASI KLIENCI

Klienci którzy nam zaufali.

Opinie:

Ocena
Współpracuje z nimi od wielu lat i śmiało polecam jako służbę bhp do firmy. Branża metalurgia.
Ocenione przez: Piotr (01.07.2024)
Ocena
Śmiało polecam. Mieliśmy kontrolę z PIP i kontrola zakończyła się bez uwag czyli pozytywnie. 5/5 Ocena.
Ocenione przez: Ewa (02.07.2024)

Dodaj opinię:

Szkolenia BHP Online

Skuteczne, satysfakcjonujące i zapadające w pamięć – szkolenia BHP w Ideal BHP
Zobacz więcej