Nasza misja

Świadczymy usługi szkoleniowe i doradcze jako zewnętrzna służba bhp. Służy to pogłębianiu wiedzy, podnoszeniu świadomości i wdrażaniu dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Służyć potrzebom osób odpowiedzialnych za stan bhp (pracodawcy) oraz pracowników każdego szczebla.

Nasza wizja

Być uznanym liderem działań na rzecz propagowania bezpiecznych miejsc pracy w Polsce w oparciu o przepisy, normy i dobre praktyki BHP. Być liderem w podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Działanie zgodnie z ideą lifelong learning (LLL, ciągłe podnoszenie kwalifikacji). Za prekursorów tej idei uznaje się starożytnych filozofów, m.in.: Konfucjusza, Sokratesa, Platona i Senekę, którzy formułowali postulaty stałego uczenia się i rozwoju. Nieustannie zachodzące zmiany wymuszają konieczność stałego podnoszenia poziomu wykształcenia, ciągłego poszerzania swoich kompetencji, w celu przystosowania się do zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości. W realizacji wizji chcemy sprawnie wykorzystywać możliwości, jakich dostarczają nowoczesne technologie (np. e-learning). Nasze motto: Zainwestuj w siebie i dokonaj zmiany!

Szkolenia BHP Online

Skuteczne, satysfakcjonujące i zapadające w pamięć – szkolenia BHP w Ideal BHP
Zobacz więcej