Szkolenia BHP online

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby

200,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Opis szkolenia:

SZKOLENIA OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP I INNYCH OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY
Szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., mówiące, iż okresowe szkolenia BHP dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby mogą być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego, czyli w formule e-learning.

Certyfikat wysyłamy za darmo Pocztą Polską oraz natychmiast (na życzenie) na maila.
Faktura na firmę lub osobę prywatną wysyłana jest Pocztą Polską (na życzenie także mailem).

Cena zawiera:

  1. Dostęp do materiałów szkoleniowych
  2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu

Informacje:

MODUŁ I - Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP
Europejskie i międzynarodowe instytucje i źródła prawa ochrony pracy - Instytucje Unii Europejskiej - Akty normatywne Unii Europejskiej - Dyrektywa ramowa - Polskie Normy - Następca OHSAS 18001 oraz PN-N 18001, czyli ISO 45001 - Źródła prawa pracy - Podstawowe zasady prawa pracy - Wewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru - Zewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru - Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bhp - Obowiązki pracownika w dziedzinie bhp - Prawa pracownika, kary porządkowe
MODUŁ II - Problemy ergronomii w kształtowaniu warunków pracy
Pojęcie ergonomii - Czym zajmuje się ergonomia? - Komponenty ergonomii - Krzywe wydajności pracy - Dolegliwości związane z długą pracą przy komputerze - Temperatura powietrza w miejscu pracy - Pomieszczenia pracy - Ergonomiczne kształtowanie przestrzeni pracy - Zasięg kończyn górnych, wymiary wnęk pod nogi - Obciążenie pracą stojącą: wydatek energetyczny - Fizjologia pracy - Napoje i posiłki profilaktyczne
MODUŁ III - Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka
Identyfikacja zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego - Źródła informacji o zagrożeniach - Wytyczne do oceny ryzyka (ORZ w 5 krokach) - Ryzyko zawodowe: rola pracowników - Warunki dopuszczalności ryzyka - Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz identyfikacja i badanie ich przyczyn - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami - Zagrożenia psychospołeczne - Formuła kosztów zagrożenia psychospołecznych
MODUŁ IV - Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania czynników szkodliwych dla zdrowia
Obowiązki pracodawcy - Klasyfikacja czynników szkodliwych - Rodzaje czynników w środowisku pracy (uciążliwe, szkodliwe, niebezpieczne: na przykładzie pracy kierowcy) - Pojęcie NDN i NDS - Jak definiujemy ryzyko hałas? - Promieniowanie widzialne, nadfioletowe, podczerwone i laserowe - Wpływ promieniowania jonizującego na DNA - Pole elektromagnetyczne - Charakterystyka czynników (fizycznych, mechanicznych, chemicznych, psychofizycznych: na przykładzie pracy w służbie zdrowia)
MODUŁ V - Nowoczesne metody techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę BHP
Rozwiązania techniczno-klimatyzacjne - Środki ochrony indywidualnej (kategorie I, II, III, procedura oceny zgodności, oznakowanie CE) - Ochrona dróg oddechowych - Prawidłowy dobór rękawic - Podział pochłaniaczy gazowych - Projektowanie urządzeń sygnalizacyjnych - Dobór urządzeń sygnalizacyjnych - Prawidłowe rozmieszczenie urządzeń pracy - Charakterystyka instalacji wentylacyjnych (naturalna, mechaniczna, hybrydowa) - Urządzenia klimatyzacyjne
MODUŁ VI - Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Definicja wypadku - Podział wypadków ze względu na skutek - Rodzaje wypadków - Przyczyny wypadków - Ubezpieczenie wypadkowe - Świadczenia wypadkowe - Kiedy ZUS odmawia wypłaty świadczeń? - Odszkodowanie od pracodawcy - Obowiązki pracodawcy w razie wypadku - Choroby zawodowe - Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia choroby zawodowej
MODUŁ VII - Analiza wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych związana z nimi profilaktyka
Ustalenia przyczyny wypadków - Model powstania zdarzenia wypadkowych - Metoda TOl i MORT - Katastrofy budowlane - Odpowiedzialność kierownika budowy - Przykładowe zagrożenie, praca na wysokości - Rusztowania, środki załadunku - Substancje i preparaty chemiczne - Elektronarzędzia - Analiza 6 wypadków: zawalenie się zadaszenia balkonów, upadek z wysokości, podczas prac ziemnych, podczas remontu kamienicy, podczas eksploatacji maszyn
MODUŁ VIII - Nowoczesne metody pracy służby bhp
Programy wspomagające prace służby bhp - Charakterystyka programów: STER, Asystent bhp, DOBOS3, MULTIMEDU, TLEN - Wiarygodne źródła wiedzy (wykaz instytucji wspomagających pracę służby bhp) - E-learning (wykorzystywanie platformy Moodle do realizacji do realizacji szkoleń okresowych bhp) - Najważniejsze obowiązki służby bhp - Prowadzenie kontroli stanu bhp w firmie - Analiza stanu bhp, dokumentacja wypadkowa, ocena ryzyka zawodowego - Dobre praktyki w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa (badanie opinii pracowników, program modyfikacji zachowań, promocja zdrowia)
MODUŁ IX - Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Definicja pojęcia bhp - Obowiązki w zakresie szkoleń - System i cykliczność szkoleń - Aktywizujące metody szkolenia w bhp - Charakterystyka metaplanu, burzy mózgów, analizy przypadków - Metody edukacji dorosłych - Formy organizacji szkoleń z zakresu bhp - Klasyfikacja i funkcje środków dydaktycznych - Etap instruktażu stanowiskowego - Uzupełnienie części "A" i "B" karty szkolenia wstępnego - Ramowy program instruktażu stanowiskowego
MODUŁ X - Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
Czym jest pierwsza pomoc? - O czym musimy pamiętać? - Obowiązek udzielania pierwszej pomocy - Obowiązek pracodawcy - Wyposażenie apteczki - Czynności po zaistnieniu wypadku - Maseczki do sztucznego oddychania - Folia termoizolacyjna - Łańcuch przeżycia - Zakrztuszenia, krwotok z nosa - Automatyczny zewnętrzny defibrylator - Bezpieczeństwo na drodze
MODUŁ XI - Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego
Definicja pożaru - Jak powstaje pożar ? - Grupy pożarów - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - Podręczny sprzęt gaśniczy - Rodzaje i oznakowanie gaśnic - Obsługa gaśnicy i jej budowa - Ręczny ostrzegacz pożarowy, znaki ewakuacyjne - Oznaczenia sprzętu przeciwpożarowego - Alarmowanie straży pożarnej - Podstawy prawne w zakresie ochrony środowiska (ochrona gleby, powietrza i wody przed zanieczyszczeniami)

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby - certyfikat ukończenia.

Zaświadczenie o ukończonym kursie. Co jest wiążącym dokumentem, który jest potwierdzeniem nabytych umiejętności, uprawnień.

Certyfikat ukończenia

Opinie:

Ocena
Po zakupie od razu otrzymałam dostęp do prezentacji. Szkolenie merytorycznie super, obsługa także. Polecam!
Ocenione przez: Justyna (15.06.2024)

Dodaj opinię: