Szkolenia BHP online

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

69,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Opis szkolenia:

METODYKA PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO
Szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., mówiące, iż szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami mogą być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego, czyli w formie e-learning.

Certyfikat wysyłamy za darmo Pocztą Polską oraz natychmiast (na życzenie) na maila.
Faktura na firmę lub osobę prywatną wysyłana jest Pocztą Polską (na życzenie także mailem).

Cena zawiera:

  1. Dostęp do materiałów szkoleniowych
  2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu

Informacje:

MODUŁ I – Informacje ogólne dot. szkolenia
Cele szkolenia - Opis i typy szkolenia - Uczestnik szkolenia - Program ramowy kursu - Informacje szczegółowe
MODUŁ II – Pojęcia i definicje z zakresu kształcenia
Psychologia pracy - Czym jest ergonomia? - Co to edukacja? - Co to dokształcania? - Co to doskonalenie w zawodzie? - Samokształcenie - Kwalifikacje - Nauczyciel - Jakie są formy edukacji
Moduł III – Formy kształcenia
Szkolne modele edukacji zawodowej osób pełnoletnich - Pozaszkolne modele edukacji zawodowej osób pełnoletnich - Publiczna i niepubliczna edukacja zawodowa osób pełnoletnich - Metody edukacji dorosłych - Metody przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP
MODUŁ IV – Omawiane zagadnienia
Środki dydaktyczne – pojęcie - Typy środków dydaktycznych - Opcje środków dydaktycznych w edukacji
MODUŁ V – Zasady kształcenia
Zasada aktywizacji świadomej - Zasada wiązania wiedzy teoretycznej z praktyką - Poglądowość jako zasada - Przystępność jako zasada - Systematyczność jako zasada - Wiedza i umiejętności jako zasada - Indywidualizacja i zespołowość jako zasada
MODUŁ VI – Metody nauczania praktycznego
Pokazanie - Ćwiczenia - Sposób omówienia lub instruktażu - Uczestnictwo w pracy - Sposób sprawdzania i oceny wyników pracy
MODUŁ VII –Rola instruktora w nauczaniu oraz wytyczne do prawidłowego przeszkolenia pracownika
Role instruktora w nauczaniu - Najczęściej popełniane błędy w szkoleniu - Cel szkolenia, uczestnicy oraz metody organizacji - Bloki instruktażu stanowiskowego - Wzór karty szkolenia wstępnego – jak wypełnić