Przemysł i energetyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Farbiarz

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Farbiarza jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Farbiarz obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- upadek, potkniecie się, poślizgnięcie, przewrócenia się na tym samym poziomie
- porażenie prądem,
- kontakt z maszyną,
- kontakt z maszyną,
- czynniki chemiczne,
- czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy itp.

Stanowisko farbiarza jest istotne w różnych branżach produkcyjnych, w szczególności w przemyśle tekstylnym, gdzie farbiarze są odpowiedzialni za barwienie tkanin i włókien. Farbiarz musi znać techniki i procedury barwienia oraz stosować je, aby osiągnąć pożądane efekty kolorystyczne z zachowaniem standardów jakości. Oto 10 kluczowych obowiązków, które należą do zakresu czynności farbiarza:

1. **Przygotowanie materiałów** - selekcja i przygotowanie tkanin i włókien do procesu farbowania, w tym czyszczenie i przygotowanie chemiczne.

2. **Mieszanie barwników i chemikaliów** - dokładne odmierzanie i mieszanie barwników oraz chemikaliów zgodnie z przepisami technologicznymi.

3. **Ustawienie maszyn do farbowania** - konfiguracja i kalibracja maszyn farbiarskich, aby zapewnić równomierną aplikację barwników.

4. **Monitorowanie procesu farbowania** - nadzorowanie procesu barwienia, w tym regulacja temperatury i czasu, aby osiągnąć pożądany kolor i jakość.

5. **Kontrola jakości** - sprawdzanie jakości barwionych materiałów pod kątem spójności kolorów, odporności na płowienie i inne parametry jakościowe.

6. **Dokonywanie korekt** - dokonywanie niezbędnych korekt w procesie, jeśli wyniki nie spełniają określonych standardów.

7. **Przestrzeganie przepisów BHP** - stosowanie środków ochrony osobistej i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, aby minimalizować ryzyko związane z obchodzeniem się z chemikaliami.

8. **Czyszczenie i konserwacja sprzętu** - regularne czyszczenie i konserwacja maszyn i narzędzi używanych w procesie farbowania.

9. **Zarządzanie odpadami** - odpowiedzialne zarządzanie odpadami chemicznymi i barwnikami zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

10. **Dokumentowanie procesu** - prowadzenie szczegółowej dokumentacji dotyczącej użytych materiałów, przeprowadzonych procesów i wyników barwienia.

Praca farbiarza wymaga dokładności, umiejętności technicznych i znajomości chemii. Ponadto, ważne jest, aby osoba na tym stanowisku posiadała zdolności analityczne, które pozwalają na ocenę skuteczności używanych metod oraz zdolności do szybkiego rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się w trakcie procesu. Farbiarze często pracują w warunkach, gdzie narażeni są na działanie chemikaliów, co wymaga stosowania odpowiednich środków ostrożności.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Farbiarza została wykonana metodą PN-N-18002.