Budownictwo i zawody pokrewne

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Geodeta

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Geodeta jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.
 

Ocena ryzyka zawodowego Geodeta szereg zagrożeń:

 • Upadek z wysokości.
 • Zagrożenia powodowane przez wystające elementy, ostre krawędzie, chropowate powierzchnie.
 • Uderzenie przez ruchome przedmioty, przygniecenie.
 • Uderzenie o nieruchome czynniki materialne.
 • Wypadki drogowe (kolizje) na trasie dojazdu oraz na terenie placu budowy.
 • Prąd elektryczny.
 • Niewłaściwe oświetlenie.
 • Hałas.
 • Obciążenie psychiczne.
 • Zmienny mikroklimat.
 • Bakterie, grzyby, wirusy.
 • Potknięcie, poślizgnięcie i upadek na tym samym poziomie.

Stanowisko geodety wiąże się z szerokim zakresem czynności związanych z pomiarami terenowymi, pracami kartograficznymi, analizą danych przestrzennych oraz zarządzaniem informacją geodezyjną i kartograficzną. 
 

Ocena ryzyka zawodowego Geodeta zakres czynności:

 1. Opracowywanie map i planów: Tworzenie map i planów na potrzeby projektów budowlanych, planowania przestrzennego, inwestycji oraz zarządzania nieruchomościami.
 2. Analiza danych przestrzennych: Przetwarzanie i analiza danych przestrzennych w celu tworzenia modeli terenu, analiz ryzyka, planowania przestrzennego i innych aplikacji.
 3. Wytyczanie granic nieruchomości: Prowadzenie prac związanych z wyznaczaniem, weryfikacją i odtwarzaniem granic działek oraz nieruchomości.
 4. Obsługa projektów budowlanych: Udział w procesie planowania i realizacji projektów budowlanych, w tym wytyczanie osi obiektów, kontrola pionowości konstrukcji.
 5. Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej: Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji geodezyjnej, w tym operatów, sprawozdań i rejestrów.
 6. Zarządzanie systemami informacji geograficznej (GIS): Praca z systemami GIS w celu gromadzenia, analizy i prezentacji danych geoprzestrzennych.
 7. Udział w pracach związanych z inwestycjami: Ocena warunków terenowych dla planowanych inwestycji, doradztwo w zakresie najlepszego wykorzystania terenu.
 8. Kontrola i nadzór geodezyjny: Monitorowanie zmian w terenie spowodowanych budową lub procesami naturalnymi, kontrola deformacji obiektów.
 9. Współpraca z urzędami: Reprezentowanie klienta przed urzędami w sprawach związanych z geodezją, w tym składanie wniosków i uzyskiwanie decyzji administracyjnych.
 10. Rozwiązywanie problemów prawnych: Pomoc w rozwiązywaniu sporów granicznych, przygotowywanie ekspertyz i opinii geodezyjnych.
 11. Szkolenie i rozwój: Utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy fachowej przez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach branżowych.
 12. Zarządzanie danymi geodezyjnymi: Organizacja i zarządzanie bazami danych geodezyjnych i kartograficznych, w tym danych z pomiarów terenowych.
 13. Prace związane z ochroną środowiska: Realizacja pomiarów i analiz na potrzeby ochrony środowiska, monitorowania zmian krajobrazu i planowania przestrzennego.
 14. Inwentaryzacja obiektów i urządzeń: Przeprowadzanie inwentaryzacji obiektów budowlanych, sieci komunalnych i innych urządzeń infrastruktury technicznej.
 15. Optymalizacja procesów inwestycyjnych: Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów planowania i realizacji inwestycji na podstawie analiz geodezyjnych i danych przestrzennych.
 16. Doradztwo techniczne: Udzielanie porad technicznych w zakresie geodezji, kartografii i zarządzania informacją przestrzenną.
 17. Prowadzenie negocjacji: Udział w negocjacjach z klientami, partnerami i urzędami w zakresie warunków realizacji projektów geodezyjnych.
 18. Wykorzystanie technologii zdalnego wykrywania: Praca z danymi pochodzącymi z technologii zdalnego wykrywania, takich jak zdjęcia lotnicze i satelitarne, w celu analizy terenu i monitorowania zmian.
 19. Zarządzanie projektami geodezyjnymi: Koordynowanie i nadzorowanie realizacji projektów geodezyjnych, zarządzanie zespołem, budżetem i czasem realizacji projektu.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Geodety została wykonana metodą PN-N-18002.

Dodaj opinię: