Administracja i edukacja

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Księgowa

79,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Księgowej jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku. Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP, jest podbita i podpisana przez Specjalistę ds. BHP. Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje). Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument jest zbindowany i na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem. Zamawiając dokument u nas możesz się także z nami skontaktować i przekazać nam dodatkowe informacje o specyfice Twojego stanowiska, zostanie to ujęte w ocenie.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Księgowa obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- Czynniki szkodliwe dla zdrowia
- Czynniki niebezpieczne (prowadzące do urazów i wypadków przy pracy)
- Czynniki uciążliwe np.:
- Upadek w wyniku potknięcia, poślizgnięcia w miejscu wykonywania pracy
- Obsługa komputera
- Wymuszona pozycja ciała
- Stres psychospołeczny
- Długoletnia praca biurowa połączona z obsługą komputera
- Kontakt pracownika z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem
- Nieodpowiednia struktura przestrzenna stanowiska komputerowego itp.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Księgowej została wykonana metodą PN-N-18002