Świadczymy wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jako zewnętrzna służba BHP sprawujemy stały nadzór nad warunkami pracy. W ramach usług wykonujemy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów. Wszystkie przekazane nam dane i informacje są poufne.
Kompleksowe usługi BHP (outscorsing)
 • Szkolimy pracowników,
 • Prowadzimy audyty dotyczące warunków pracy,
 • Sporządzamy analizy stanu warunków pracy i stanu wypadkowości,
 • Doradzamy pracodawcom jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy,
 • Sporządzamy dokumentacje powypadkowe,
 • Oceniamy ryzyko zawodowe,
 • Reprezentujemy pracodawcę w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru (PIP, PSP, PIS)
 • Organizujemy system ochrony przeciwpożarowej,
 • Sporządzamy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • Organizujemy ćwiczenia ewakuacyjne przeciwpożarowe.
 • Co więcej doradzamy pracodawcom we wszystkich działaniach, mających jakikolwiek związek z bezpieczeństwem pracy.
Działamy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego w miejscowościach takich jak:

Najczęściej zadawane pytania

Przedstawiamy gotowe odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące obsługi BHP.

Jakie dokumenty bhp są potrzebny w mojej firmie?
W twojej firmie niezbędne są następujące dokumenty:
 • Opracowane oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy
 • Potwierdzenie zapoznania pracownika z oceną ryzyka zawodowego
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Instrukcje bhp maszyn i urządzeń
 • Normatyw (tabela) przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • Karty ewidencji wyposażenia (przydział odzieży i środków ochrony indywidualnej)
 • Rejestr wypadków przy pracy (jeśli wystąpiły)
 • Rejestr chorób zawodowych (jeśli wystąpiły)
 • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
 • Wykaz prac wzbronionych kobietom – jeżeli w firmie pracują kobiety
 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym – jeżeli młodociani pracują w firmie
 • Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i preparatów chemicznych
 • Rejestr niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych – jeżeli są stosowane
 • Wyniki pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy
 • Karty badań i pomiarów oraz rejestr czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.
Jaka jest charakterystyka stałego nadzoru BHP?
Wszystkimi zagadnieniami związanymi z BHP w Państwa Firmie lub Instytucji zajmie się Specjalista ds. BHP i P.POŻ z naszej Firmy.
Miałem kontrolę w Firmie, czy odpowiecie w moim imieniu do Inspekcji Pracy lub innego Organu kontrolnego?
Tak. Nie tylko odpowiemy, lecz także odniesiemy się do stawianych zarzutów oraz wprowadzimy plan korygujący ewentualnych uchybień wykazanych w protokole pokontrolnym.
Czy zewnętrzna obsługa BHP nam się opłaca?
Zlecenie nam nadzoru bhp jest zdecydowanie tańsze niż zatrudnienie pracownika etatowego i dodatkowo opłacanie mu składek ZUS itp. Każdy klient otrzymuje indywidualną wycenę obsługi bhp.
Ilu muszę zatrudniać pracowników, by podpisać z Wami umowę?
Nie ma ograniczeń. Obsługujemy małe, jednoosobowe podmioty gospodarcze jak i duże przedsiębiorstwa i instytucje.
Co zawiera Wasza standardowa umowa o obsługę BHP?
Szkolenia bhp wstępne i okresowe, szkolenia p.poż, szkolenia z pierwszej pomocy, ocena ryzyka zawodowego, postępowania powypadkowe, prowadzenie wszelkiej dokumentacji wymaganej prawem, która dotyczy bhp i p.poż. Reprezentujemy naszych Klientów w przypadku kontroli.
Na jaki okres jest podpisywana umowa o obsługę BHP?
Z reguły jest to 12 miesięcy z możliwością jej zerwania przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Czy za szkolenia płaci się osobno?
Nie. Szkolenia wykonywane są bez dodatkowej opłaty.
Jakie dane muszę przesłać byście wycenili wysokość miesięcznej obsługi BHP?
Proszę podać nazwę Firmy lub Instytucji, lokalizacje firmy, branżę oraz ilość zatrudnionych pracowników.

NASI KLIENCI

Klienci którzy nam zaufali.