REFERENCJE

Poniżej zamieszczamy kilka listów referencyjnych od Naszych Klientów dla których mieliśmy przyjemność pracować.

PANASONIC ENEGRY POLAND S.A.

Szkolenie dla pracowników "PANASONIC" z Gniezna z zakresu obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT

ZBYCH-POL & MOBET

Szkolenie dla pracowników "ZBYCH-POL & MOBET" z Mogilna z zakresu obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT

ALTOM

Szkolenie dla pracowników "ALTOM" z Gniezna z zakresu obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT.

METAL-HURT

Szkolenie dla pracowników "METAL-HURT" z Torunia z zakresu obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT.

BEMARC

Szkolenie dla pracowników Producenta mebli sklepowych z zakresu obsługi wózków widłowych wszystkich typów z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli z gazem wraz z przygotowaniem do egzaminu UDT

Renex

Szkolenie dla pracowników Firmy transportowej z zakresu obsługi wózków widłowych wszystkich typów z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli z gazem.

Elektroenergetyka

Szkolenie z zakresu obsługi wózków widłowych oraz szkolenia bhp dla osób zatrudnionych przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Black Red White S.A.

Szkolenie dla pracowników największej fabryki mebli w Polsce z zakresu obsługi wózków widłowych wszystkich typów z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli z gazem.

Hurtownia Materiałów Budowlanych TINA

Szkolenie z zakresu uprawnień do obsługi wózków widłowych wszystkich typów z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli z gazem. Dla Hurtowni TINA świadczymy także usługę outsourcingu BHP – czyli pełna obsługa bhp ze szkoleniami włącznie.

Maja TRANS-SPED

Dla tej Firmy regularnie realizujemy szkolenia z zakresu uprawnień do obsługi wózków widłowych z wymianą butli z gazem. Firma ta współpracuje z takimi markami jak Lafarge Polska czy Raben Polska.

P.W. Robac

Dla dużego przedsiębiorstwa komunalnego realizowaliśmy szkolenie z zakresu uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli z gazem.

Pałucka Drukarnia Opakowań

Dla producenta opakowań realizowaliśmy szkolenie z zakresu obsługi wózków widłowych wszystkich typów z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli.

Powiatowy Urząd Pracy

Wchodząc w skład konsorcjum realizowaliśmy wspólnie z innymi podmiotami szkolenie pn. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i wymianą butli gazowej oraz obsługą komputerowych programów magazynowych. Dla Urzędu kilkakrotnie organizowaliśmy także szkolenie BHP, a także opracowaliśmy Plany Ewakuacji z Obiektu.

SANO – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.

Dla Spółki SANO regularnie przeprowadzamy szkolenia z zakresu obsługi wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, ładowarek jednonaczyniowych, kos spalinowych oraz pilarek mechanicznych. Sporządzane były także oceny ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.

ZPHU Rusiecki Artur

Realizacja szkolenia z zakresu obsługi wózków widłowych wszystkich typów, z każdym rodzajem napędu, z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli.

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu

Realizacja szkolenia okresowego bhp dla wszystkich nauczycieli z wykorzystaniem systemu e-learningowego.

Totem

Jutrzenka

ATG Sp. z o.o. sp. k.