Administracja i edukacja

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dyrektor szkoły

79,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dyrektora szkoły jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku. Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP, jest podbita i podpisana przez Specjalistę ds. BHP. Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje). Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument jest zbindowany i na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem. Zamawiając dokument u nas możesz się także z nami skontaktować i przekazać nam dodatkowe informacje o specyfice Twojego stanowiska, zostanie to ujęte w ocenie.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dyrektor szkoły obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- Zagrożenie czynnikami niebezpiecznymi np.:
- Upadek, potknięcie, poślizgnięcie się
- Pożar
- Uderzenie o nieruchome elementy wyposażenia
- Gorące płyny i powierzchnie itp.
- Zagrożenie czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi np.:
- Zagrożenia związane z niedostatecznym oświetleniem lub zjawiskiem olśnienia przykrego
- Hałas
- Mikroklimat umiarkowany
- Obciążenie fizyczne statyczne itp.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dyrektora szkoły została wykonana metodą PN-N-18002