Administracja i edukacja

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Chemik - laborant

79,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Chemika laboranta jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku. Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP, jest podbita i podpisana przez Specjalistę ds. BHP. Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje). Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument jest zbindowany i na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem. Zamawiając dokument u nas możesz się także z nami skontaktować i przekazać nam dodatkowe informacje o specyfice Twojego stanowiska, zostanie to ujęte w ocenie.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Chemik laborant obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- Powierzchnie, na których możliwy jest upadek (upadek na tym samym poziomie)
- Obciążenie fizyczne – statyczne (przeciążenie narządu ruchu układu mięśniowo-kostnego)
- Czynniki chemiczne – żrące (oparzenia chemiczne)
- Prąd elektryczny (porażenia prądem elektrycznym)
- Czynniki chemiczne – trujące (zatrucia)
- Pożar
- Wybuch
- Czynniki biologiczne – mikroorganizmy (zakażenia drobnoustrojami) itp.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Chemika laboranta została wykonana metodą PN-N-18002