Szkolenia zawodowe online

Szkolenie hakowy / sygnalista

350,00 zł 250,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Zdawalność:

100%

Po opłaceniu szkolenia materiały otrzymasz od razu na podany adres e-mail.

SZKOLENIE HAKOWY/SYGNALISTA ONLINE
Szkolenie jest zgodne z Rozporządzenieniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących – dalej r.b.h.p.ż.w., oraz definiuje hakowego jako osobę, która wykonuje czynności związane z zawieszaniem i odczepianiem ładunków przemieszczanych przez żuraw natomiast sygnalista jest to osoba odpowiedzialna za przekazywanie sygnałów i komunikatów między operatorem żurawia, a hakowym.

Osoba na stanowisku hakowego/sygnalisty może w zależności od potrzeb realizować obowiązki hakowego albo sygnalisty.

Certyfikat wysyłamy natychmiast na maila w godzinach 8-15 i gratis do wskazanego Paczkomatu lub Pocztą Polską na adres.

Faktura na firmę lub osobę prywatną wysyłana jest na adres e-mail.

Informacje:

Program szkolenia
Obowiązki hakowego
Przepisy eksploatacyjne dotyczące hakowego
Podział, budowa, oznakowanie, podstawowe elementy składowe oraz zasady użytkowania zawiesi
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Sygnały porozumiewawcze stosowane podczas pracy dźwignicą
Instrukcje eksploatacyjno - ruchowe

Najczęściej zadawane pytania:

Przedstawiamy gotowe odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące kursu hakowy.

Ile trwa szkolenie?
Szkolenie hakowy trwa 1 dzień.
Komu potrzebne jest szkolenie dla hakowego
Osobom obsługujące haki przy urządzeniach typu suwnica, żuraw itp.
Gdzie dzięki szkoleniu na hakowy będziesz mógł podjąć pracę?
Dzięki temu będziesz mógł pracować przy pracach montażowych, remontowych, budowlanych, transportu i przemieszczaniu ładunków.
Czy jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?
Tak. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy. Nr wpisu: 2.04/00124/2012.
Jaka jest podstawa prawna wydawanego zaświadczenia?
Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632.
Co zawiera materiał szkoleniowy?
Plik pdf zawierający 31 stron materiału szkoleniowego.
Kiedy otrzymam zaświadczenie?
Na życzenie od razu na maila po przesłaniu skanu testu. Oryginał zaświadczenia wysyłamy gratis kurierem Inpost , Pocztą Polską lub do Paczkomatu.