Szkolenia BHP online

Szkolenie wstępne BHP dla osób kierujących pracownikami

od 52,00 zł

Cennik

od 1-4 szt. - 69,00 zł
od 5-9 szt. - 65,00 zł
od 10-19 szt. - 59,00 zł
od 20-29 szt. - 55,00 zł
od 30 szt. i więcej - 52,00 zł

Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Opis szkolenia:

SZKOLENIA WSTĘPNE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
Szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., mówiące, iż wstępne szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami mogą być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego, czyli w formule e-learning.

Certyfikat wysyłamy za darmo Pocztą Polską oraz natychmiast (na życzenie) na maila.
Faktura na firmę lub osobę prywatną wysyłana jest Pocztą Polską (na życzenie także mailem).

Cena zawiera:

  1. Dostęp do materiałów szkoleniowych
  2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu

Informacje:

Moduł I - Istota BHP
Definicja pojęcia bhp - Obowiązki w zakresie szkoleń - System szkoleń bhp - Cykliczność szkoleń - Charakterystyka i rodzaje instruktaży - Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Moduł II - Prawo pracy
Źródła prawa pracy - Podstawowe zasady prawa pracy - Wewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru - Zewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru - Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bhp - Obowiązki pracownika w dziedzinie bhp - Prawa pracownika - Karty porządkowe
Moduł III - Wypadki przy pracy
Definicja wypadku - Podział wypadków ze względu na skutek - Rodzaje wypadków - Przyczyny Wypadków - Ubezpieczenie wypadkowe - Świadczenia wypadkowe - Kiedy ZUS odmawia wypłaty świadczeń? - Odszkodowanie od pracodawcy - Obowiązki pracodawcy w czasie wypadku - Choroby zawodowe - Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia choroby zawodowej
Moduł IV - Ergonomia środowiska pracy
Pojęcie ergonomii - Czym zajmuje się ergonomia? - Komponenty ergonomii - Krzywe wydajności pracy - Praca z komputerem (wymogi dotyczące oświetlenia, monitora, biurka, fotela, klawiatury) oraz praca z laptopem - Jak różnicujemy pracę? - Skutki obciążenia wysiłkiem statycznym - Dolegliwości związane z długą pracą przy komputerze - Temperatura powietrza w miejscu pracy - Pomieszczenia do pracy
Moduł V - Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy
Obowiązki pracodawcy - Klasyfikacja czynników szkodliwych - Rodzaje czynników w środowisku pracy - Pojęcie NDN i NDS - Charakterystyka czynników fizycznych - Charakterystyka czynników mechanicznych - Charakterystyka czynników chemicznych - Charakterystyka czynników psychofizycznych - Jak definiujemy ryzyko zawodowe
Moduł VI - Pierwsza pomoc przedmedyczna
Czym jest pierwsza pomoc? - O czym musimy pamiętać? - Obowiązek udzielania pierwszej pomocy - Obowiązek pracodawcy - Wyposażenie apteczki - Czynności po zaistnieniu wypadku - Maski do sztucznego oddychania - Folia termoizolacyjna - Łańcuch przeżycia - Zakrztuszenia, krwotok z nosa - Krwotok zewnętrzny, złamania, oparzenia - Automatyczny zewnętrzny defibrylator
Moduł VII - Ochrona przeciwpożarowa
Definicja pożaru - Jak powstaje pożar? - Grupy pożarów - Podręczny sprzęt gaśniczy - Rodzaje gaśnic - Oznakowanie gaśnic - Obsługa gaśnic? - Budowa gaśnic - Ręczny ostrzegacz pożarowy - Znaki ewakuacyjne - Oznaczenia sprzętu przeciwpożarowego - Alarmowanie Straży Pożarnej