Szkolenia BHP online

Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników inżynieryjno-technicznych

59,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Opis szkolenia:

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH
Szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., mówiące, iż okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych (np. inżynierzy budowy, inżynierzy projektu, monterzy, automatycy itd.) mogą być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego, czyli w formie e-learning.

Certyfikat wysyłamy za darmo Pocztą Polską oraz natychmiast (na życzenie) na maila.
Faktura na firmę lub osobę prywatną wysyłana jest Pocztą Polską (na życzenie także mailem).

Cena zawiera:

  1. Dostęp do materiałów szkoleniowych
  2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu

Informacje:

MODUŁ I – Istota bhp
Co oznacza skrót bhp - Wymagania w zakresie szkoleń bhp - Układ szkoleń bhp - Systematyczność szkoleń - Opis i typy instruktaży - Ramowy program szkolenia okresowego bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych (np. inżynierzy budowy, inżynierzy projektu, monterzy, automatycy itd.)
MODUŁ II – Wybrane regulacje prawne
Korzenie prawa pracy - Fundamentalne reguły prawa pracy - Wewnątrzzakładowe podmioty kontroli i nadzoru - Zewnętrzne podmioty kontroli i nadzoru - Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp - Obowiązki pracownika w zakresie bhp - Prawa pracownika - Sankcje porządkowe (kary) - Odpowiedzialność projektantów, technologów, konstruktorów z wykonywanym zawodem - Wymagania bhp dla maszyn i urządzeń tech. - Metoda oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bhp
MODUŁ III – Wypadki przy pracy
Definicja wypadku - Podział wypadków ze względu na skutek - Rodzaje wypadków - Przyczyny wypadków - Ubezpieczenie wypadkowe - Świadczenia wypadkowe - Kiedy ZUS odmawia wypłaty świadczeń? - Odszkodowanie od pracodawcy - Obowiązki pracodawcy w razie wypadku - Choroby zawodowe - Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia choroby
MODUŁ IV – Kształtowanie warunków pracy w zgodnie z BHP i ergonomią
Pojęcie ergonomii - Czym zajmuje się ergonomia? - Komponenty ergonomii - Krzywe wydajności pracy -
Dolegliwości związane z długą pracą przy komputerze - Temperatura powietrza w miejscu pracy -
Pomieszczenia pracy - Ergonomiczne kształtowanie przestrzeni pracy - Zasięg kończyn górnych, wymiary wnęk pod nogi, obciążenie pracą stojącą - Fizjologia pracy
MODUŁ V – Identyfikacja zagrożeń i miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego
Obowiązki pracodawcy - Klasyfikacja czynników szkodliwych - Rodzaje czynników w środowisku pracy -
Pojęcie NDN i NDS - Opis czynników fizycznych, mechanicznych, chemicznych, psychofizycznych - Co to jest ryzyko zawodowe? - Ocena ryzyka zawodowego wg polskiej normy oraz metodą Risc Score - Etapy i metody identyfikacji zagrożeń w ocenie ryzyka zawodowego
MODUŁ VI – Pierwsza pomoc przedmedyczna
Czym jest pierwsza pomoc? - O czym musimy pamiętać? - Obowiązek udzielania pierwszej pomocy -
Obowiązek pracodawcy - Wyposażenie apteczki - Czynności po zaistnieniu wypadku - Maseczki do sztucznego oddychania - Folia termoizolacyjna - Łańcuch przeżycia - Zakrztuszenia, krwotok z nosa -
Krwotok zewnętrzny, złamania, oparzenia - Automatyczny zewnętrzny defibrylator
MODUŁ VII – Ochrona przeciwpożarowa
Definicja pożaru - Jak powstaje pożar? - Grupy pożarów - Podręczny sprzęt gaśniczy - Rodzaje gaśnic -
Oznakowanie gaśnic - Obsługa gaśnicy - Budowa gaśnic - Ręczny ostrzegacz pożarowy - Znaki ewakuacyjne - Oznaczenia sprzętu przeciwpożarowego - Alarmowanie straży pożarnej
MODUŁ VIII – Nowoczesne metody poprawiania warunków BHP
Projektowanie urządzeń sygnalizacyjnych - Dobór urządzeń sygnalizacyjnych - Prawidłowe rozmieszczenie urządzeń pracy - Charakterystyka instalacji wentylacyjnych (naturalna, mechaniczna i hybrydowa) - Urządzenia klimatyzacyjne