Szkolenia BHP online

Szkolenie BHP okresowe dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych

55,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Opis szkolenia:

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH
Szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., mówiące, iż okresowe szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych (m.in. dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych itp.) mogą być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego, czyli w formule e-learningu.

Certyfikat wysyłamy za darmo Pocztą Polską oraz natychmiast (na życzenie) na maila.
Faktura na firmę lub osobę prywatną wysyłana jest Pocztą Polską (na życzenie także mailem).

Cena zawiera:

  1. Dostęp do materiałów szkoleniowych
  2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu

Informacje:

MODUŁ I – Istota bhp
Co oznacza skrót bhp - Wymagania w zakresie szkoleń bhp - Układ szkoleń bhp - Systematyczność szkoleń - Opis i typy instruktaży - Ramowy program szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych (m. in. przedstawiciele handlowi, sprzedawcy itd.)
MODUŁ II – Prawo pracy
Korzenie prawa pracy - Fundamentalne reguły prawa pracy - Wewnątrzzakładowe podmioty kontroli i nadzoru - Zewnętrzne podmioty kontroli i nadzoru - Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp - Obowiązki pracownika w zakresie bhp - Zbiór praw pracownika - Sankcje porządkowe (kary)
MODUŁ III - Wypadki przy pracy
Określenie definicji wypadku przy pracy - Podział wypadków wynikający z ich skutków - Rodzaje wypadków - Powody wypadków - Ubezpieczenie od wypadku - Świadczenia po wypadku - Czy ZUS może odmówić wypłaty świadczeń - Czy dostaniesz odszkodowanie od pracodawcy - Czynności pracodawcy po wypadku - Choroby zawodowe - Czynności pracodawcy w razie choroby zawodowej pracownika
MODUŁ IV – Ergonomia środowiska
Co oznacza ergonomia? - Czym zajmuje się ergonomia? - Składniki ergonomii - Krzywe wydajności pracy - Ręczne prace transportowe - Normy dźwigania - Rodzaje ręcznego transportu - Praca w pozycji stojącej lub wymagającej chodzenia - Temperatura powietrza w miejscu pracy - Pomieszczenia pracy
MODUŁ V – Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy
Powinności pracodawcy - Klasyfikacja czynników szkodliwych - Typy czynników w środowisku pracy -
Co oznacza NDN i NDS - Opis czynników fizycznych - Opis czynników mechanicznych - Opis czynników chemicznych - Opis czynników psychofizycznych - Definicja ryzyka zawodowego
MODUŁ VI – Pierwsza pomoc przedmedyczna
Definicja pierwszej pomocy - Najważniejsze do zapamiętania - Powinności pracodawcy - Zawartość apteczki - Co robić jak zdarzy się wypadek? - Maska/ustnik do sztucznego oddychania - Folia życia - Łańcuch przeżycia - Pierwsza pomoc przy zakrztuszeniu i krwotoku z nosa - Pierwsza pomoc przy krwotoku zewnętrznym, złamaniu, oparzeniu - Jak użyć automatyczny zewnętrzny defibrylator
MODUŁ VII – Ochrona przeciwpożarowa
Pojęcie pożaru - Przyczyny pożarów - Podział pożarów na grupy - Czym jest podręczny sprzęt gaśniczy? - Podział gaśnic - Oznakowanie na gaśnicach - Jak obsłużyć gaśnicę? - Jak zbudowana jest gaśnica?
- Czym jest ręczny ostrzegacz pożarowy? - Znaki ewakuacyjne - opis - Sprzęt przeciwpożarowy – oznaczenie - Alarmowanie Państwowej Straży Pożarnej