Szkolenia BHP online

Szkolenie BHP okresowe dla służby medycznej

55,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Opis szkolenia:

SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ
Szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., mówiące, iż okresowe szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia (np. pracowników służb medycznych - dyrektorzy placówek medycznych, lekarze, pielęgniarki itp.) mogą być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego.

Certyfikat wysyłamy za darmo Pocztą Polską oraz natychmiast (na życzenie) na maila.
Faktura na firmę lub osobę prywatną wysyłana jest Pocztą Polską (na życzenie także mailem).

Cena zawiera:

  1. Dostęp do materiałów szkoleniowych
  2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu

Informacje:

MODUŁ I – Istota BHP
Co oznacza skrót bhp - Wymagania w zakresie szkoleń bhp - Układ szkoleń bhp - Systematyczność szkoleń - Opis i typy instruktaży - Ramowy program szkolenia okresowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia (np. służba medyczna)
MODUŁ II – Prawo pracy
Korzenie prawa pracy - Fundamentalne reguły prawa pracy - Wewnątrzzakładowe podmioty kontroli i nadzoru - Zewnętrzne podmioty kontroli i nadzoru - Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp - Obowiązki pracownika w zakresie bhp - Zbiór praw pracownika - Sankcje porządkowe (kary)
MODUŁ III – Wypadki przy pracy
Określenie definicji wypadku przy pracy - Podział wypadków wynikający z ich skutków - Rodzaje wypadków ze względu na skutek - Powody wypadków - Ubezpieczenie od wypadku - Świadczenia po wypadku - Czy ZUS może odmówić wypłaty świadczeń? - Czy dostaniesz odszkodowanie od pracodawcy - Czynności pracodawcy po wypadku - Choroby zawodowe - Czynności pracodawcy w razie choroby zawodowej pracownika
MODUŁ IV – Ergonomia środowiska pracy
Co oznacza ergonomia? - Czym zajmuje się ergonomia? - Składniki ergonomii - Kiedy jest najlepsza wydajność w pracy? - Praca z komputerem (wymagania dotyczące oświetlenia, monitora, biurka, fotela, klawiatury) i praca przy laptopie - Zróżnicowanie pracy - Efekt obciążenia wysiłkiem statycznym - Skutki długiej pracy przy komputerze - Jaka powinna być temperatura w miejscu pracy -
Pomieszczenia do pracy - wymagania
MODUŁ V – Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy
Powinności pracodawcy - Klasyfikacja czynników szkodliwych - Typy czynników w środowisku pracy - Co oznacza NDN i NDS - Opis czynników fizycznych - Opis czynników mechanicznych - Opis czynników chemicznych - Opis czynników psychofizycznych - Definicja ryzyka zawodowego
MODUŁ VI – Pierwsza pomoc przedmedyczna
Definicja pierwszej pomocy - Najważniejsze do zapamiętania - Powinności pracodawcy - Zawartość apteczki - Co robić jak zdarzy się wypadek? - Maska/ustnik do sztucznego oddychania - Folia życia -
Łańcuch przeżycia - Pierwsza pomoc przy zakrztuszeniu i krwotoku z nosa - Pierwsza pomoc przy krwotoku zewnętrznym, złamaniu, oparzeniu - Jak użyć automatyczny zewnętrzny defibrylator
MODUŁ VII – Ochrona przeciwpożarowa
Czym jest pożar? - Przyczyny pożarów - Podział pożarów na grupy - Czym jest podręczny sprzęt gaśniczy? - Podział gaśnic - Oznakowanie na gaśnicach - Jak obsłużyć gaśnicę? - Jak zbudowana jest gaśnica? - Czym jest ręczny ostrzegacz pożarowy? - Znaki ewakuacyjne - opis - Sprzęt przeciwpożarowy – oznaczenie - Alarmowanie Państwowej Straży Pożarnej

Szkolenie BHP okresowe dla służby medycznej - certyfikat ukończenia.

Zaświadczenie o ukończonym kursie. Co jest wiążącym dokumentem, który jest potwierdzeniem nabytych umiejętności, uprawnień.

Certyfikat ukończenia

Opinie:

Ocena
Wszystko OK. Szkolenie na wysokim poziomie.
Ocenione przez: Krystian Wróblewski (16.06.2024)

Dodaj opinię: