Szkolenia BHP online

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

55,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Opis szkolenia:

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
Szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., mówiące, iż okresowe szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych (urzędnicy, telemarketerzy, farmaceuci itd.) mogą być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego, czyli w formie e-learning.

Certyfikat wysyłamy za darmo Pocztą Polską oraz natychmiast (na życzenie) na maila.
Faktura na firmę lub osobę prywatną wysyłana jest Pocztą Polską (na życzenie także mailem).

Cena zawiera:

  1. Dostęp do materiałów szkoleniowych
  2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu

Informacje:

MODUŁ I – Istota BHP
Co oznacza skrót bhp - Wymagania w zakresie szkoleń bhp - Układ szkoleń bhp - Systematyczność szkoleń - Opis i typy instruktaży - Ramowy program szkolenia okresowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych (urzędnicy, sekretarka, telemarketerzy, farmaceuci itd.)
MODUŁ II – Prawo pracy
Źródła prawa pracy - Podstawowe zasady prawa pracy - Wewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru -
Zewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru - Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bhp - Obowiązki pracownika w dziedzinie bhp - Prawa pracownika - Karty porządkowe
MODUŁ III – Wypadki przy pracy
Określenie definicji wypadku przy pracy - Podział wypadków wynikający z ich skutków - Rodzaje wypadków ze względu na skutek - Powody wypadków - Ubezpieczenie od wypadku - Świadczenia po wypadku - Czy ZUS może odmówić wypłaty świadczeń? - Czy dostaniesz odszkodowanie od pracodawcy - Czynności pracodawcy po wypadku - Choroby zawodowe - Czynności pracodawcy w razie choroby zawodowej pracownika
MODUŁ IV – Ergonomia środowiska pracy
Co oznacza ergonomia? - Czym zajmuje się ergonomia? - Składniki ergonomii - Kiedy jest najlepsza wydajność w pracy? - Praca z komputerem (wymagania dotyczące oświetlenia, monitora, biurka, fotela, klawiatury) i praca przy laptopie - Zróżnicowanie pracy - Efekt obciążenia wysiłkiem statycznym - Skutki długiej pracy przy komputerze - Jaka powinna być temperatura w miejscu pracy -
Pomieszczenia do pracy - wymagania
MODUŁ V – Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy
Powinności pracodawcy - Klasyfikacja czynników szkodliwych - Typy czynników w środowisku pracy - Co oznacza NDN i NDS - Opis czynników fizycznych - Opis czynników mechanicznych - Opis czynników chemicznych - Opis czynników psychofizycznych - Definicja ryzyka zawodowego
MODUŁ VI – Pierwsza pomoc przedmedyczna
Definicja pierwszej pomocy - Najważniejsze do zapamiętania - Powinności pracodawcy - Zawartość apteczki - Co robić jak zdarzy się wypadek? - Maska/ustnik do sztucznego oddychania - Folia życia -
Łańcuch przeżycia - Pierwsza pomoc przy zakrztuszeniu i krwotoku z nosa - Pierwsza pomoc przy krwotoku zewnętrznym, złamaniu, oparzeniu - Jak użyć automatyczny zewnętrzny defibrylator
MODUŁ VII – Ochrona przeciwpożarowa
Czym jest pożar? - Przyczyny pożarów - Podział pożarów na grupy - Czym jest podręczny sprzęt gaśniczy? - Podział gaśnic - Oznakowanie na gaśnicach - Jak obsłużyć gaśnicę? - Jak zbudowana jest gaśnica? - Czym jest ręczny ostrzegacz pożarowy? - Znaki ewakuacyjne - opis - Sprzęt przeciwpożarowy – oznaczenie - Alarmowanie Państwowej Straży Pożarnej