Szkolenia BHP online

Szkolenie BHP dla dyrektorów szkół

od 52,00 zł

Cennik

od 1-4 szt. - 69,00 zł
od 5-9 szt. - 65,00 zł
od 10-19 szt. - 59,00 zł
od 20-29 szt. - 55,00 zł
od 30 szt. i więcej - 52,00 zł

Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Opis szkolenia:

SZKOLENIE OKRESOWE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., mówiące, iż okresowe szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami ( mi.in. dyrektorzy szkół) mogą być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego, czyli w formie e-learning.

Certyfikat wysyłamy za darmo Pocztą Polską oraz natychmiast (na życzenie) na maila.
Faktura na firmę lub osobę prywatną wysyłana jest Pocztą Polską (na życzenie także mailem).

Cena zawiera:

  1. Dostęp do materiałów szkoleniowych
  2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu

Informacje:

MODUŁ I – Istota bhp
Definicja pojęcia bhp - Obowiązki w zakresie szkoleń bhp - System szkoleń bhp - Cykliczność szkoleń -
Charakterystyka i rodzaje instruktaży - Ramowy program szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (m.in. dyrektorzy szkół) - Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
MODUŁ II – Prawo pracy
Źródła prawa pracy - Karta Nauczyciela, Ustawa i sys. Oświaty - Podstawowe zasady prawa pracy -
Wewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru - Zewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru - Obowiązki dyrektora w dziedzinie bhp - Obowiązki nauczyciela w czasie lekcji i przerw - Prawa nauczyciela, kary porządkowe - Odpowiedzialność dyscyplinarna z Karty Nauczyciela - Urlopy wypoczynkowe w szkołach publicznych i niepublicznych
MODUŁ III – Bezpieczeństwo uczniów
Bezpieczeństwo na terenie szkoły - Elewacja, korytarz, schody, stołówka - Sale lekcyjne, stan. Praktycznej nauki zawodu - Pracownia chemiczna, informatyczna - Sala gimnastyczna, toalety, piwnice - Procedura organizacji wycieczek szkolnych - Odpowiedzialność kierownika i opiekuna - Dobór i kontrola autokaru
MODUŁ IV – Wypadki przy pracy
Definicja wypadku - Podział wypadków ze względu na skutek - Rodzaje wypadków i przyczyn wypadków - Ubezpieczenie wypadkowe - Świadczenia wypadkowe - Kiedy ZUS odmawia wypłaty świadczeń? - Odszkodowanie od pracodawcy - Obowiązki pracodawcy w razie wypadku - Wypadek ucznia w szkole - Choroby zawodowe - Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia choroby zawodowej
MODUŁ V – Ergonomia środowiska pracy
Pojęcie ergonomii - Czym zajmuje się ergonomia? - Komponenty ergonomii - Krzywe wydajności pracy - Dolegliwości związane z długą pracą przy komputerze - Temperatura powietrza w miejscu pracy -
Mikroklimat na terenie szkoły - Ergonomiczne kształtowanie przestrzeni pracy - Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela - Warunki prowadzenia zajęć
MODUŁ VI – Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy
Obowiązki pracodawcy - Klasyfikacja czynników szkodliwych - Rodzaje czynników w środowisku pracy -
Pojęcie NDN i NDS - Charakterystyka czynników fizycznych, mechanicznych, chemicznych, psychofizycznych - Jak definiujemy ryzyko zawodowe? - Ryzyko zawodowe w szkole - Macierz ryzyka zawodowego - Warunki dopuszczalności ryzyka
MODUŁ VII – Pierwsza pomoc przedmedyczna
Czym jest pierwsza pomoc? - O czym musimy pamiętać? - Obowiązek udzielania pierwszej pomocy -
Obowiązek pracodawcy - Wyposażenie apteczki - Czynności po zaistnieniu wypadku - Maseczki do sztucznego oddychania - Folia termoizolacyjna - Łańcuch przeżycia - Zakrztuszenia, krwotok z nosa -
Krwotok zewnętrzny, złamania, oparzenia - Automatyczny zewnętrzny defibrylator
MODUŁ VIII – Ochrona przeciwpożarowa
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego w szkole - Próbne ewakuacje w szkole - Definicja pożaru, jak powstaje pożar? - Grupy pożarów - Podręczny sprzęt gaśniczy - Rodzaje i oznakowanie gaśnic - Obsługa i budowa gaśnic - Ręczny ostrzegacz pożarowy - Znaki ewakuacyjne - Oznaczenia sprzętu przeciwpożarowego - Alarmowanie straży pożarnej