Przemysł i energetyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Inżynier elektronik

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Inżyniera elektronika jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników, z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.


Ocena ryzyka zawodowego Inżynier elektronik szereg zagrożeń:

 • Przeciążenie układu ruchu – statyczne
 • Stres. Odpowiedzialność za powierzone obowiązki
 • Przeciążenie narządu wzroku
 • Uderzenie o nieruchome przedmioty
 • Kontakt z energią elektryczną
 • Kontakt z powierzchniami o wysokiej temperaturze
 • Ostre krawędzie, ostrza
 • Substancje i preparaty chemiczne – uczulające
 • Substancje i preparaty chemiczne – mutagenne
 • Substancje i preparaty chemiczne – upośledzające rozrodczość
 • Substancje i preparaty chemiczne – drażniące-zagrożenia biologiczne

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Inżyniera elektronika została wykonana metodą PHA.

Dodaj opinię: