Przemysł i energetyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Hutnik - wytapiacz odlewacz

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Hutnika – wytapiacza odlewacza jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Hutnik – wytapiacz odlewacz obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- powierzchnie, na których możliwy jest upadek (upadek na tym samym poziomie),
- kontakt z gorącym metalem i gorącymi powierzchniami,
- ostrza. Ostre krawędzie i tępe przedmioty,
- przemieszczające się przedmioty,
- nieodpowiednie oświetlenie,
- czynniki chemiczne – toksyczne i drażniące,
- hałas itp.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Hutnika – wytapiacza odlewacza została wykonana metodą PN-N-18002.