Przemysł i energetyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Hartownik

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Hartownika jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Hartownik obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- potknięcie, poślizgnięcie i upadek na tym samym poziomie,
- urazy kończyn górnych,
- zatrucie tlenkiem węgla,
- porażenie prądem,
- zapylenie środowiska pracy,
- urazy oczu,
- uderzenie o nieruchome przedmioty itd.

Stanowisko hartownika odgrywa istotną rolę w przemyśle metalurgicznym, gdzie osoba ta odpowiada za procesy obróbki cieplnej metali, mające na celu poprawę ich właściwości mechanicznych, takich jak twardość, wytrzymałość i odporność na zużycie. Proces hartowania polega na kontrolowanym nagrzewaniu i schładzaniu metalu. Oto 10 kluczowych obowiązków, które należą do zakresu czynności hartownika:

1. **Przygotowanie materiału do obróbki cieplnej** - selekcja i przygotowanie metali przed procesem hartowania, w tym oczyszczanie i sortowanie materiałów.

2. **Nagrzewanie metali** - precyzyjne nagrzewanie metali do określonych temperatur, zgodnie z wymaganiami technicznymi materiału i specyfikacją procesu.

3. **Kontrolowanie procesu hartowania** - monitorowanie i kontrolowanie parametrów procesu hartowania, takich jak czas, temperatura i atmosfera w piecu hartowniczym.

4. **Schładzanie** - zarządzanie procesem chłodzenia metali, który może obejmować zanurzenie w oleju, wodzie lub innym medium chłodzącym, lub kontrolowane chłodzenie w piecu.

5. **Przeprowadzanie procesów odpuszczania** - ogrzewanie metalu po hartowaniu do niższej temperatury, aby zmniejszyć jego kruchość przy jednoczesnym zachowaniu większości zwiększonej twardości.

6. **Inspekcja i testowanie** - sprawdzanie jakości obróbki cieplnej poprzez różne metody testowania, w tym testy twardości, mikroskopowe badania struktury czy testy wytrzymałości.

7. **Konserwacja sprzętu** - regularne przeglądy i konserwacja sprzętu hartowniczego, w tym pieców i urządzeń chłodzących, aby zapewnić ich niezawodne i bezpieczne działanie.

8. **Zapewnienie zgodności z normami bezpieczeństwa** - przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, szczególnie podczas obchodzenia się z gorącymi metalami i niebezpiecznymi substancjami chłodzącymi.

9. **Dokumentacja procesu** - prowadzenie dokładnej dokumentacji procesów hartowania, w tym parametrów obróbki, wyników testów i wszelkich problemów występujących w trakcie procesu.

10. **Optymalizacja procesów** - ciągłe doskonalenie procesów hartowania poprzez analizę wyników i dostosowywanie metod w celu uzyskania lepszych wyników i efektywności.

Praca hartownika wymaga wiedzy technicznej z zakresu metalurgii oraz umiejętności operowania zaawansowanym sprzętem przemysłowym. Osoby na tym stanowisku muszą posiadać zdolności analityczne do interpretacji danych technicznych oraz umiejętności manualne, które są kluczowe w procesach obróbki cieplnej. Ponadto, hartownik powinien wykazywać się precyzją i dbałością o szczegóły, co jest niezbędne do osiągnięcia pożądanych właściwości mechanicznych obrabianych metali.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Hartownika została wykonana metodą RISK SCORE.