Przemysł i energetyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Elektromonter sieci energetycznych

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Elektromontera sieci energetycznych jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Elektromonter sieci energetycznych szereg zagrożeń, m. in.:
- zagrożenia biologiczne,
- upadek na tym samym poziomie,
- uderzenie o nieruchome przedmioty,
- zmienne warunki atmosferyczne,
- zasypanie,
- przeciążenie układu ruchu,
- kontakt z energią elektryczną,
- pole elektromagnetyczne,
- pożar itd.

Stanowisko elektromontera stacji energetycznych obejmuje szeroki zakres zadań związanych z instalacją, konserwacją, naprawą i monitorowaniem urządzeń i systemów elektrycznych na stacjach energetycznych oraz innych obiektach infrastruktury energetycznej. Praca ta wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy technicznej z zakresu elektrotechniki i energetyki, ale także umiejętności pracy na wysokościach, gotowości do pracy w różnych warunkach atmosferycznych oraz przestrzegania rygorystycznych norm bezpieczeństwa. Oto zakres czynności i obowiązków charakterystycznych dla stanowiska elektromontera stacji energetycznych:

1. Instalacja i montaż urządzeń: Montaż nowych urządzeń i systemów elektrycznych na stacjach energetycznych, w tym transformatorów, rozdzielni, przekaźników i innych komponentów systemu.
2. Konserwacja i przeglądy techniczne: Regularne przeprowadzanie konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń i systemów w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.
3. Diagnozowanie i naprawa awarii: Szybkie diagnozowanie przyczyn awarii i uszkodzeń oraz ich naprawa w celu minimalizacji czasu przestoju w dostawach energii.
4. Obsługa systemów sterowania: Praca z zaawansowanymi systemami sterowania i monitoringu, zapewniającymi efektywną i bezpieczną eksploatację stacji energetycznych.
5. Przestrzeganie przepisów BHP: Ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym korzystanie ze środków ochrony osobistej.
6. Dokumentacja techniczna: Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej, w tym raportów z przeprowadzonych prac, przeglądów i inspekcji.
7. Współpraca z zespołem: Praca w zespole z innymi elektromonterami oraz specjalistami z innych działów, takich jak projektanci, inżynierowie i technicy utrzymania ruchu.
8. Szkolenia i rozwój zawodowy: Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, w tym w zakresie nowych technologii energetycznych i norm bezpieczeństwa.
9. Gotowość do pracy w nagłych sytuacjach: Gotowość do szybkiego reagowania i pracy w nagłych sytuacjach, takich jak awarie czy katastrofy naturalne, często poza standardowymi godzinami pracy.
10. Zarządzanie materiałami i sprzętem: Nadzór nad magazynowaniem i wykorzystaniem materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań.
11. Ocena ryzyka: Ocena potencjalnych zagrożeń związanych z pracą i podejmowanie działań w celu ich minimalizacji.
12. Modernizacja infrastruktury: Uczestnictwo w projektach modernizacji istniejącej infrastruktury energetycznej w celu zwiększenia jej wydajności i niezawodności.
13. Praca na wysokości: Wykonywanie prac na wysokościach, w tym na słupach energetycznych i wewnątrz wysokich konstrukcji, przy użyciu odpowiednich technik i zabezpieczeń.
14. Monitorowanie systemów: Bieżące monitorowanie pracy systemów energetycznych w celu wczesnego wykrywania nieprawidłowości.
15. Współpraca z klientami i instytucjami: Kontakt z klientami i współpraca z zewnętrznymi instytucjami w przypadku prac prowadzonych na terenie należącym do innych podmiotów.
16. Utrzymanie czystości na stanowisku pracy: Dbanie o porządek i czystość na stanowisku pracy, w tym odpowiednie zabezpieczanie miejsca pracy przed i po wykonaniu zadań.
17. Przeprowadzanie pomiarów: Wykonywanie niezbędnych pomiarów elektrycznych w celu oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji.
18. Działania prewencyjne: Prowadzenie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie awariom i uszkodzeniom infrastruktury.
19. Aktualizacja wiedzy technicznej: Nieustanne śledzenie rozwoju technologii w dziedzinie energetyki i elektrotechniki.
20. Przestrzeganie przepisów środowiskowych: Zapewnienie, że wszystkie działania są zgodne z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Praca elektromontera stacji energetycznych jest niezwykle ważna dla funkcjonowania społeczeństwa, gwarantując ciągłość dostaw energii elektrycznej i utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Elektromontera sieci energetycznych została wykonana metodą RISK SCORE.

Dodaj opinię: