Ochrona zdrowia

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Pielęgniarka lekarza rodzinnego

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Pielęgniarki lekarza rodzinnego jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Pielęgniarka lekarza rodzinnego obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- energia elektryczna,
- ostre krawędzie, narzędzia, igły,
- potknięcie i upadek,
- przeciążenie układu ruchu,
- agresja pacjentów,
- choroby zakaźne itd.

Stanowisko pielęgniarki pracującej przy lekarzu rodzinnym zajmuje się wsparciem działań lekarza rodzinnego w zakresie opieki pierwotnej nad pacjentami. Pielęgniarka ta jest często pierwszym punktem kontaktu dla pacjentów i odgrywa kluczową rolę w ocenie ich potrzeb, zarządzaniu przewlekłymi chorobami, realizacji programów profilaktycznych oraz edukacji zdrowotnej. Praca ta wymaga szerokiej wiedzy medycznej, doskonałych umiejętności komunikacyjnych i empatii, aby efektywnie wspierać pacjentów i ich rodziny. Oto zakres czynności i obowiązków charakterystycznych dla stanowiska pielęgniarki lekarza rodzinnego:

1. Ocena stanu zdrowia pacjentów: Przeprowadzanie wstępnych ocen zdrowotnych, pomiarów ciśnienia krwi, temperatury, ocena stanu odżywienia i innych podstawowych parametrów zdrowotnych.
2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych: Podawanie zastrzyków, opatrywanie drobnych ran, usuwanie szwów i inne podstawowe procedury medyczne.
3. Zarządzanie przewlekłymi chorobami: Pomoc w monitorowaniu i zarządzaniu przewlekłymi chorobami, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy choroby serca.
4. Edukacja pacjentów i promocja zdrowego stylu życia: Udzielanie informacji na temat zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, zapobiegania chorobom oraz samodzielnego monitorowania stanu zdrowia.
5. Przeprowadzanie szczepień: Organizowanie i przeprowadzanie rutynowych szczepień dla różnych grup wiekowych.
6. Wsparcie w realizacji programów profilaktycznych: Przeprowadzanie badań przesiewowych, takich jak pomiary poziomu glukozy czy cholesterolu, promowanie badań profilaktycznych, np. mammografii czy badań przesiewowych na obecność raka szyjki macicy.
7. Pomoc w przygotowaniu i realizacji planu opieki: Współpraca z lekarzem rodzinnym w opracowywaniu i wdrażaniu planów opieki indywidualnej dla pacjentów.
8. Monitorowanie i administrowanie leków: Nadzór nad prawidłowym przyjmowaniem leków przez pacjentów, zarządzanie receptami.
9. Prowadzenie dokumentacji medycznej: Dokumentowanie wizyt, zabiegów, procedur i wszelkich zaleceń dla pacjentów.
10. Współpraca z innymi specjalistami: Koordynacja opieki z innymi profesjonalistami zdrowia, np. skierowania do specjalistów, organizowanie konsultacji.
11. Opieka nad pacjentami w różnym wieku: Zapewnienie opieki dostosowanej do potrzeb różnych grup wiekowych, od dzieci po seniorów.
12. Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych: Przeprowadzanie wywiadów zdrowotnych z nowymi pacjentami lub przed planowanymi zabiegami.
13. Wsparcie emocjonalne i psychologiczne: Udzielanie wsparcia pacjentom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych związanych ze zdrowiem.
14. Zarządzanie czasem i organizacja pracy: Efektywne zarządzanie czasem pracy, w tym umawianie wizyt i organizowanie harmonogramu lekarza.
15. Przestrzeganie przepisów i standardów: Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, higieny i bezpieczeństwa.
16. Współpraca z placówkami opieki zdrowotnej: Utrzymywanie relacji z lokalnymi szpitalami, ośrodkami zdrowia publicznego i innymi instytucjami.
17. Udział w edukacji zawodowej: Regularne uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i konferencjach w celu aktualizacji wiedzy i umiejętności.
18. Monitorowanie zdrowia publicznego: Uczestniczenie w programach zdrowia publicznego i działaniach profilaktycznych na poziomie lokalnym.
19. Rozwijanie programów opieki zdrowotnej: Współpraca w tworzeniu i realizacji programów opieki zdrowotnej dostosowanych do potrzeb lokalnej społeczności.
20. Zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej: Pomoc w zapewnieniu pacjentom dostępu do niezbędnych usług zdrowotnych.

Praca pielęgniarki przy lekarzu rodzinnym jest niezwykle ważna dla funkcjonowania opieki zdrowotnej na poziomie podstawowym, oferując wsparcie zarówno pacjentom, jak i lekarzom w codziennym zarządzaniu zdrowiem i leczeniu.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Pielęgniarki lekarza rodzinnego została wykonana metodą RISK SCORE

Dodaj opinię: