Ochrona zdrowia

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Pielęgniarka chirurgia

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Pielęgniarki chirurgii jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Pielęgniarka chirurgia obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- bakterie, wirusy itp.
- Choroby zakaźne
- Ostre narzędzia, materiały
- Poparzenie spowodowane wysoką temperaturą materiałów, surowców
- Porażenie prądem elektrycznym
- Potknięcie się na płaszczyźnie
- Przeciążenie, nadmierny wysiłek fizyczny
- Stres, obciążenie psychonerwowe
- Substancje drażniące
- Substancje mutagenne
- Substancje uczulające
- Uderzenie narzędziem
- Uderzenie przez przemieszczające się przedmioty
- Zaczepienie o obiekt (zawieszenie)
- Zakłucie igłą
Stanowisko pielęgniarki chirurgicznej (pielęgniarki operacyjnej) koncentruje się na zapewnieniu opieki przed, w trakcie i po zabiegach chirurgicznych. Pielęgniarki te pełnią kluczową rolę w zespole chirurgicznym, wspierając proces operacyjny i zapewniając, aby pacjenci otrzymywali wysokiej jakości opiekę medyczną w najbezpieczniejszych warunkach. Praca ta wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej, umiejętności technicznych, doskonałej organizacji pracy oraz zdolności do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Oto szczegółowy zakres czynności i obowiązków charakterystycznych dla stanowiska pielęgniarki chirurgicznej:

1. Przygotowanie sali operacyjnej: Zapewnienie, że sala operacyjna jest właściwie przygotowana z niezbędnym sprzętem i materiałami.
2. Sterylizacja i dezynfekcja: Dbanie o sterylność instrumentów chirurgicznych i obszaru operacyjnego.
3. Przygotowanie pacjenta do operacji: Przeprowadzanie procedur przygotowawczych, takich jak mycie chirurgiczne, administrowanie leków przedoperacyjnych.
4. Asystowanie podczas operacji: Bezpośrednia współpraca z chirurgiem i zespołem operacyjnym poprzez podawanie narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i innych niezbędnych przedmiotów.
5. Monitorowanie stanu pacjenta: Obserwacja i monitorowanie funkcji życiowych pacjenta podczas operacji.
6. Zarządzanie dokumentacją medyczną: Dokumentowanie przebiegu operacji i wszelkich interwencji medycznych.
7. Opieka pooperacyjna: Ocenianie stanu pacjenta po zabiegu, monitorowanie go na sali pooperacyjnej, zarządzanie bólem i zapobieganie powikłaniom.
8. Edukacja pacjenta i rodziny: Udzielanie informacji na temat opieki pooperacyjnej, rehabilitacji i dalszych zaleceń medycznych.
9. Komunikacja z zespołem chirurgicznym: Utrzymywanie skutecznej komunikacji między wszystkimi członkami zespołu operacyjnego.
10. Koordynacja opieki nad pacjentem: Współpraca z innymi działami szpitala, aby zapewnić ciągłość opieki po operacji.
11. Przestrzeganie protokołów medycznych: Dbanie o przestrzeganie wszystkich protokołów chirurgicznych i standardów bezpieczeństwa.
12. Zapewnienie higieny operacyjnej: Monitorowanie i utrzymanie wysokich standardów higieny w celu zapobiegania infekcjom.
13. Szkolenie i rozwój zawodowy: Uczestnictwo w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje w dziedzinie chirurgii i opieki okołooperacyjnej.
14. Współpraca z zespołem anestezjologicznym: Ścisła współpraca z anestezjologiem w celu monitorowania stanu pacjenta przed, w trakcie i po znieczuleniu.
15. Zarządzanie materiałami i sprzętem: Kontrolowanie zapasów materiałów chirurgicznych oraz zarządzanie sprzętem medycznym.
16. Działania prewencyjne: Prowadzenie działań mających na celu zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego i innym powikłaniom.
17. Wspieranie pacjenta: Zapewnienie wsparcia emocjonalnego pacjentom i ich rodzinom w okresie okołooperacyjnym.
18. Prowadzenie rejestrów operacyjnych: U

trzymywanie dokładnych i aktualnych zapisów dotyczących operacji i interwencji chirurgicznych.
19. Praca zespołowa: Budowanie efektywnej współpracy i komunikacji w zespole operacyjnym.
20. Zapewnienie opieki paliatywnej: W przypadku potrzeby, udzielanie opieki paliatywnej pacjentom w terminalnej fazie choroby.

Rola pielęgniarki chirurgicznej jest niezwykle wymagająca, lecz równie satysfakcjonująca, umożliwiając profesjonalistom bezpośredni udział w ratowaniu życia i poprawie zdrowia pacjentów. Wymaga ona doskonałej koordynacji, precyzji oraz umiejętności adaptacji do szybko zmieniających się sytuacji klinicznych.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Pielęgniarka chirurgii została wykonana metodą RISK SCORE.

Dodaj opinię: