Ochrona zdrowia

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Pielęgniarka anestezjologiczna

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Pielęgniarki anestezjologicznej jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Pielęgniarka anestezjologiczna obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- bakterie, wirusy,
- choroby zakaźne,
- ostre narzędzna,
- porażenie prądem elektrycznym,
- stres,
- substancje chemiczne,
- zakłucie igłą itd.

Stanowisko pielęgniarki anestezjologicznej, znane również jako pielęgniarka anestezjologiczna, jest jednym z bardziej specjalistycznych i wymagających ról w dziedzinie pielęgniarstwa. Pielęgniarki te pracują w zespole anestezjologicznym, wspierając anestezjologów podczas przygotowań do zabiegów operacyjnych, w trakcie operacji oraz w okresie pooperacyjnym. Mają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu pacjentów poddawanych znieczuleniu.

Zakres czynności pielęgniarki anestezjologicznej:

1. Przygotowanie sprzętu anestezjologicznego - sprawdzanie, czy sprzęt anestezjologiczny jest sprawny i gotowy do użycia, w tym respiratory, monitory i urządzenia do podawania leków.

2. Przygotowanie pacjenta do znieczulenia - przeprowadzanie wywiadu medycznego, przygotowanie pacjenta do zabiegu, w tym ustawienie w odpowiedniej pozycji, założenie kaniuli i monitorowanie funkcji życiowych.

3. Wsparcie podczas indukcji anestezji - pomoc anestezjologowi w podawaniu środków anestezjologicznych, zarówno ogólnych, jak i miejscowych.

4. Monitorowanie pacjenta w trakcie operacji - ciągłe monitorowanie stanu pacjenta podczas operacji, w tym funkcji życiowych i reakcji na znieczulenie, dostosowywanie dawek leków znieczulających.

5. Prowadzenie dokumentacji medycznej - dokumentowanie wszystkich aspektów opieki anestezjologicznej, w tym dawek leków, zmian w stanie pacjenta i wszelkich interwencji.

6. Zarządzanie bólem pooperacyjnym - ocena poziomu bólu pacjenta i zarządzanie środkami przeciwbólowymi, by zapewnić komfort po operacji.

7. Edukacja pacjenta i rodziny - informowanie pacjentów i ich rodzin o procesie anestezji i opiece pooperacyjnej, instruowanie ich, jak radzić sobie z bólem i innymi aspektami rekonwalescencji.

8. Przygotowanie pacjenta do wybudzenia - opieka nad pacjentem w okresie wybudzania z anestezji, zapewnienie, że pacjent jest stabilny i bezpieczny.

9. Reagowanie na komplikacje - szybka reakcja na wszelkie komplikacje związane z anestezją, zarówno w trakcie operacji, jak i po niej.

10. Szkolenie i rozwój zawodowy - ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących anestezjologii.

Praca pielęgniarki anestezjologicznej wymaga wysokiego poziomu wiedzy medycznej, umiejętności technicznych oraz doskonałych zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych. Jest to rola, która wymaga odporności emocjonalnej, zdolności do pracy pod presją oraz wyjątkowej dbałości o detale, ze względu na wysokie ryzyko i odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Pielęgniarki anestezjologicznej została wykonana metodą RISK SCORE.

Dodaj opinię: