Ochrona zdrowia

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Lekarz weterynarii

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Lekarza weterynarii jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Lekarz weterynarii obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
-zagrożenia biologiczne
- Kontakt z gorącymi powierzchniami i mediami.
- Pożar, wybuch.
- Uderzenie i przygniecenie przez spadające przedmioty.
- Poślizgnięcie i upadek na tym samym poziomie.
- Uderzenie o nieruchome przedmioty
- Wypadek komunikacyjny.
- Kontakt z ostrzami.
- Kontakt z energią elektryczną.
- Przeciążenie układu ruchu-statyczne.
- Przeciążenie układu ruchu-dynamiczne.
- Przeciążenie narządu wzroku.
- Agresja zwierząt.
- Przygniecenie.
- Zmienne warunki atmosferyczne.
- Zapylenie.
- Promieniowanie laserowe.
- Promieniowanie jonizujące.
- Promieniowanie ultrafioletowe.
- Substancje i preparaty chemiczne - żrące.
- Substancje i preparaty chemiczne – drażniące.
- Substancje i preparaty chemiczne – uczulające.Stanowisko lekarza weterynarii obejmuje szeroki zakres odpowiedzialności i zadań związanych z opieką nad zdrowiem i dobrem zwierząt. Lekarz weterynarii diagnozuje i leczy choroby zwierząt, przeprowadza operacje, doradza właścicielom w kwestiach pielęgnacji i zachowania, a także zajmuje się profilaktyką zdrowotną.

Zakres czynności lekarza weterynarii:

1. Przeprowadzanie badań fizykalnych - regularne sprawdzanie stanu zdrowia zwierząt, ocena ich kondycji fizycznej i zachowania.

2. Diagnostyka - wykonywanie badań diagnostycznych, takich jak badania krwi, moczu, obrazowe (RTG, USG).

3. Stawianie diagnoz - identyfikowanie chorób i stanów na podstawie wyników badań i obserwacji.

4. Leczenie chorób - przepisywanie leków, prowadzenie terapii, administrowanie szczepień i innych zabiegów profilaktycznych.

5. Przeprowadzanie operacji - wykonanie zabiegów chirurgicznych, w tym sterylizacji, kastracji, operacji ratujących życie.

6. Opieka pooperacyjna - monitorowanie stanu zwierząt po operacjach, zarządzanie bólem i infekcjami.

7. Edukacja właścicieli zwierząt - instruowanie o najlepszych praktykach opieki, żywienia i zachowania zwierząt.

8. Zarządzanie przypadkami awaryjnymi - szybka reakcja i leczenie w nagłych przypadkach medycznych.

9. Zapobieganie chorobom - planowanie i implementacja programów szczepień oraz środków zapobiegawczych.

10. Dokumentowanie historii medycznej - prowadzenie szczegółowej dokumentacji medycznej dla każdego zwierzęcia.

11. Przeprowadzanie eutanazji - podejmowanie decyzji o humanitarnym zakończeniu życia zwierzęcia, gdy jest to uzasadnione medycznie.

12. Konsultacje z innymi specjalistami - współpraca z innymi lekarzami weterynarii i specjalistami w celu zapewnienia kompleksowej opieki.

13. Przestrzeganie przepisów prawa - działanie zgodnie z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi opieki weterynaryjnej.

14. Udział w programach zdrowia publicznego - uczestnictwo w programach kontroli chorób zakaźnych i zoonotycznych.

15. Przeprowadzanie badań - uczestnictwo w badaniach naukowych dotyczących zdrowia zwierząt.

16. Utrzymywanie higieny w praktyce - dbanie o czystość i sterylność narzędzi, sprzętu i pomieszczeń.

17. Zarządzanie personelem - nadzorowanie techników weterynaryjnych i personelu pomocniczego.

18. Zarządzanie praktyką weterynaryjną - dbanie o sprawy administracyjne, finansowe i marketingowe praktyki.

19. Utrzymywanie własnego rozwoju zawodowego - ciągłe szkolenie i edukacja w celu aktualizacji wiedzy i umiejętności.

20. Propagowanie dobrostanu zwierząt - działanie na rzecz ochrony praw zwierząt i promowanie etycznych standardów w leczeniu i opiece.

Praca lekarza weterynarii wymaga nie tylko szerokiej wiedzy medycznej i umiejętności technicznych, ale także empatii, cierpliwości i mocnych zdolności komunikacyjnych. Lekarze weterynarii muszą być gotowi na pracę w różnych godzinach, często pod presją, co wymaga dobrej kondycji fizycznej i odporności psychicznej.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Lekarza weterynarii została wykonana metodą PN-N-18002.

Dodaj opinię: