Ochrona zdrowia

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Lekarz chorób wewnętrznych

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Lekarza chorób wewnętrznych jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Lekarz chorób wewnętrznych obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- zagrożenia biologiczne,
- upadek na tym samym poziomie,
- kontakt z energią elektryczną,
- agresja pacjentów,
- przeciążenie układu nerwowego,
- substancje i preparaty chemiczne – drażniące,
- kontakt z ostrymi narzędziami (igły, skalpele itd.) itp.

Stanowisko lekarza specjalisty chorób wewnętrznych, znanego również jako internista, zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem oraz zapobieganiem szerokiemu zakresowi chorób dotykających dorosłych. Lekarz ten specjalizuje się w rozumieniu złożonych wzajemnych oddziaływań między różnymi systemami organizmu, co umożliwia mu leczenie chorób wieloukładowych oraz prowadzenie pacjentów z wieloma współistniejącymi chorobami. Praca ta wymaga nie tylko głębokiej wiedzy medycznej, ale także umiejętności komunikacyjnych, empatii oraz ciągłego doskonalenia zawodowego. Oto zakres czynności i obowiązków charakterystycznych dla stanowiska lekarza chorób wewnętrznych:

1. Diagnozowanie chorób: Wykorzystanie wiedzy medycznej i dostępnych narzędzi diagnostycznych do identyfikacji chorób wewnętrznych.
2. Prowadzenie wywiadu medycznego: Dokładne zbieranie historii medycznej pacjenta, w tym objawów, przebiegu choroby i historii rodzinnej.
3. Wykonywanie badań fizykalnych: Przeprowadzanie kompleksowych badań fizykalnych w celu oceny stanu zdrowia pacjenta.
4. Zlecanie i interpretacja badań: Zlecanie odpowiednich badań diagnostycznych (np. badań krwi, obrazowych) i interpretowanie ich wyników.
5. Leczenie chorób: Opracowywanie i realizacja planów leczenia chorób wewnętrznych, w tym przepisywanie leków i rekomendowanie modyfikacji stylu życia.
6. Monitorowanie przebiegu leczenia: Regularne ocenianie skuteczności zastosowanego leczenia i dostosowywanie go w razie potrzeby.
7. Konsultacje i współpraca z innymi specjalistami: Współpraca z innymi lekarzami specjalistami w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentowi.
8. Edukacja pacjentów: Informowanie pacjentów o ich stanie zdrowia, metodach leczenia oraz sposobach zapobiegania chorobom.
9. Zarządzanie przewlekłymi chorobami: Prowadzenie pacjentów z przewlekłymi chorobami, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca.
10. Pilnowanie aktualizacji medycznych: Utrzymywanie aktualnej wiedzy na temat nowości medycznych, w tym nowych leków, terapii i zaleceń klinicznych.
11. Dokumentacja medyczna: Prowadzenie dokładnej dokumentacji medycznej, w tym historii leczenia, wyników badań i planów terapeutycznych.
12. Przeprowadzanie procedur medycznych: Wykonywanie podstawowych procedur medycznych, takich jak punkcje czy nakłucia.
13. Dyżury medyczne: Pełnienie dyżurów w placówkach medycznych, zapewniając opiekę nad pacjentami w nagłych przypadkach.
14. Udział w badaniach klinicznych: Możliwość uczestnictwa w badaniach klinicznych, przyczyniając się do rozwoju medycyny.
15. Współpraca z zespołem opieki zdrowotnej: Praca w zespole wielodyscyplinarnym wraz z pielęgniarkami, dietetykami, fizjoterapeutami i innymi specjalistami.
16. Prowadzenie edukacji dla studentów medycyny: Możliwość nauczania i mentorowania studentów medycyny i młodych lekarzy.
17. Zarządzanie kryzysami zdrowotnymi: Szybkie i efektywne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, takich jak zaostrzenie chorób przewlekłych.
18. Uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach: Regularne uczestnictwo w konferencjach medycznych i szkoleniach w celu ciągłego rozwoju zawodowego.
19. Promowanie zdrowego trybu życia: Motywowanie pacjentów do prowadzenia zdrowego stylu życia jako części prewencji i leczenia chorób wewnętrznych.
20. Zapewnienie opieki holistycznej: Podejście do pacjenta w sposób holistyczny, uwzględniając nie tylko aspekty fizyczne, ale również psychiczne i społeczne stanu zdrowia.

Praca lekarza chorób wewnętrznych wymaga nie tylko szerokiej wiedzy medycznej, ale również empatii, cierpliwości oraz zdolności do długoterminowego zarządzania stanem zdrowia pacjentów, co czyni ją jednym z najbardziej wymagających i satysfakcjonujących zawodów w dziedzinie medycyny.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Lekarza chorób wewnętrznych została wykonana metodą RISK SCORE.

Dodaj opinię: