Ochrona zdrowia

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Laborant

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Laboranta jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Laborant obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- upadek na tym samym poziomie,
- uderzenie przez spadające przedmioty,
- przeciążenie narządu ruchu,
- oparzenie chemiczne,
- skaleczenia,
- pożar,
- czynniki chemiczne itd.

Stanowisko laboranta znajduje się w sercu działalności naukowej, badawczej i diagnostycznej, odgrywając kluczową rolę w laboratoriach różnego rodzaju – od medycznych, poprzez przemysłowe, aż po te zajmujące się badaniami środowiskowymi. Laborant to specjalista, który wykonuje szeroki zakres testów i analiz, przyczyniając się do rozwoju nauki, kontroli jakości produktów oraz diagnostyki medycznej. Praca ta wymaga nie tylko gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu chemii, biologii czy fizyki, ale także umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego i przestrzegania rygorystycznych procedur bezpieczeństwa. Oto szczegółowy zakres czynności i obowiązków charakterystycznych dla stanowiska laboranta:

1. **Przygotowanie próbek**: Przygotowywanie materiałów i próbek do badań i analiz.
2. **Wykonywanie analiz i testów**: Przeprowadzanie szerokiego zakresu testów laboratoryjnych zgodnie z ustalonymi protokołami.
3. **Obsługa sprzętu laboratoryjnego**: Obsługa i konserwacja zaawansowanego sprzętu laboratoryjnego, takiego jak spektrofotometry, mikroskopy.
4. **Dokumentacja wyników**: Dokładne rejestrowanie danych i wyników badań w formie elektronicznej lub papierowej.
5. **Analiza danych**: Analiza uzyskanych wyników, ich interpretacja i przygotowywanie raportów.
6. **Kontrola jakości**: Monitorowanie jakości procesów laboratoryjnych i testowanych produktów.
7. **Zarządzanie zapasami**: Monitorowanie i zamawianie niezbędnych reagentów, materiałów i sprzętu.
8. **Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa**: Zapewnienie czystości i bezpieczeństwa w laboratorium, przestrzeganie przepisów BHP.
9. **Kalibracja sprzętu**: Regularna kalibracja sprzętu laboratoryjnego, aby zapewnić dokładność pomiarów.
10. **Współpraca z zespołem badawczym**: Współpraca z innymi członkami zespołu laboratoryjnego, w tym z naukowcami i technikami.
11. **Rozwój metod badawczych**: Udział w opracowywaniu nowych metod badawczych i procedur laboratoryjnych.
12. **Szkolenie nowych pracowników**: Wdrażanie nowo zatrudnionych pracowników i stażystów w procedury laboratorium.
13. **Udział w projektach badawczych**: Aktywny udział w realizacji projektów badawczych i rozwojowych.
14. **Przestrzeganie standardów jakościowych**: Zapewnienie, że wszystkie prace są wykonane zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi standardami jakości.
15. **Prowadzenie inwentaryzacji**: Zarządzanie zasobami laboratorium i prowadzenie dokładnej inwentaryzacji.
16. **Współpraca międzydziałowa**: Wymiana informacji i współpraca z innymi działami organizacji, np. z działem produkcji, badawczym czy kontroli jakości.
17. **Aktualizacja wiedzy zawodowej**: Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i konferencjach branżowych w celu aktualizacji wiedzy i umiejętności.
18. **Zarządzanie odpadami laboratoryjnymi**: Bezpieczne usuwanie odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
19. **Przygotowywanie roztworów i mediów**: Przygotowywanie niezbędnych roztworów, mediów hodowlanych i innych materiałów koniecznych do przeprowadzenia badań.
20. **Współpraca z zewnętrznymi jednostkami**: Kontakt z zewnętrznymi laboratoriami, dostawcami i serwisami w zakresie współpracy naukowej i technicznej.

Praca laboranta wymaga dokładności, systematyczności oraz umiejętności analitycznego myślenia, co umożliwia skuteczną realizację założonych celów badawczych i diagnostycznych.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Laboranta została wykonana metodą PN-N-18002.