Ochrona zdrowia

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Diagnosta laboratoryjny

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Diagnosta laboratoryjny jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.
 

Ocena ryzyka zawodowego Diagnosta laboratoryjny szereg zagrożeń:

 • Powierzchnie, na których możliwy jest upadek (upadek na tym samym poziomie).
 • Ostre krawędzie, wystające elementy (uderzenie się o nieruchome przedmioty).
 • Obciążenie fizyczne – statyczne (przeciążenie narządu ruchu układu mięśniowo-kostnego).
 • Wysoka temperatura, gorące powierzchnie (oparzenia termiczne).
 • Czynniki chemiczne – żrące (oparzenia chemiczne).
 • Prąd elektryczny (porażenie prądem elektrycznym).
 • Ostre przedmioty.
 • Czynniki chemiczne – trujące (zatrucia).
 • Pożar, wybuch.
 • Czynniki biologiczne – mikroorganizmy (zakażenia drobnoustrojami).
 • (wirus SARS-CoV-2).

Stanowisko diagnosty laboratoryjnego obejmuje przeprowadzanie różnorodnych badań i analiz medycznych w celu pomocy w diagnostyce, leczeniu oraz monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów. Praca ta wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu biologii, chemii oraz medycyny laboratoryjnej. 
 

Ocena ryzyka zawodowego Diagnosta laboratoryjny zakres czynników:

 1. Pobieranie, odbieranie i przygotowywanie próbek biologicznych (krwi, moczu, tkanki itp.) do analizy.
 2. Wykonywanie testów laboratoryjnych z wykorzystaniem różnorodnych technik i urządzeń, takich jak mikroskopy, analizatory biochemiczne, spektrofotometry itd.
 3. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych i przygotowanie raportów diagnostycznych.
 4. Zapewnienie kontroli jakości procesów laboratoryjnych, w tym regularne kalibrowanie sprzętu i sprawdzanie dokładności wyników.
 5. Zarządzanie magazynem reagentów i materiałów eksploatacyjnych, w tym monitorowanie terminów ważności i zamawianie nowych dostaw.
 6. Przestrzeganie ścisłych protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy, aby minimalizować ryzyko zakażeń oraz zapewnić bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i pacjentów.
 7. Utrzymywanie dokumentacji medycznej i laboratoryjnej, w tym rejestrowanie wyników badań w systemach informatycznych.
 8. Współpraca z lekarzami i innymi specjalistami medycznymi w celu omówienia wyników badań i ich implikacji klinicznych.
 9. Udział w programach edukacyjnych i szkoleniowych, aby na bieżąco aktualizować wiedzę medyczną i technologiczną.
 10. Przeprowadzanie badań naukowych i eksperymentalnych, mających na celu rozwój nowych metod diagnostycznych.
 11. Wdrażanie nowych technologii i procedur badawczych do praktyki laboratoryjnej.
 12. Monitorowanie i utrzymywanie czystości i porządku w laboratorium.
 13. Uczestnictwo w audytach i przeglądach laboratoryjnych prowadzonych przez zewnętrzne agencje regulacyjne.
 14. Obsługa zapytań i reklamacji pacjentów dotyczących wyników badań.
 15. Udział w spotkaniach zespołu medycznego oraz innych komitetów klinicznych.
 16. Przygotowywanie materiałów do publikacji naukowych i prezentacji na konferencjach medycznych.
 17. Prowadzenie szkoleń dla nowych pracowników laboratorium.
 18. Zarządzanie danymi pacjentów z zachowaniem poufności i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 19. Koordynowanie pracy zespołu laboratoryjnego w nieobecności kierownika laboratorium.
 20. Dbanie o ciągłe doskonalenie procesów i efektywność pracy laboratorium.

Podsumowując, praca diagnosty laboratoryjnego wymaga połączenia umiejętności analitycznych, precyzyjnego stosowania skomplikowanych technik badawczych oraz zdolności do współpracy w środowisku klinicznym. To stanowisko jest niezwykle ważne w kontekście zapewnienia jakości opieki zdrowotnej i wpływa na decyzje terapeutyczne i diagnostyczne.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Diagnosta laboratoryjny została wykonana metodą PN-N-18002.

Opinie:

Ocena
Wszystko ok, dobre opracowanie. Polecam.
Ocenione przez: Sylwia (03.07.2024)
Ocena
Bardzo sprawna obsługa.
Ocenione przez: Gracjan (03.07.2024)

Dodaj opinię: