Budownictwo i zawody pokrewne

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Monter konstrukcji dachowych

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Montera konstrukcji dachowych jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Monter konstrukcji dachowych obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- Upadek z wysokości – spadnięcie na niższy poziom.
- Uderzenia przez ruchome elementy.
- Poślizgnięcie, potknięcie i upadek na tej samej płaszczyźnie.
- Potrącenie, przygniecenie środkiem transportu, maszyną.
- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki – częścią roboczą maszyny.
- Wpadnięcie do zagłębienia.
- Uderzenie przez przemieszczające się przedmioty.
- Uderzenie o nieruchome przedmioty.
- Ostre, szorstkie krawędzie i powierzchnie.
- Nadepnięcia.
- Odpryski materiału.
- Uderzenie przez odrzucone części materiału.
- Uderzenie, przygniecenie przez spadające przedmioty – materiały.
- Obsuwające się masy ziemne zagrażające przygnieceniem.
- Uderzenia, pochwycenia przez ruchome elementy.
- Uderzenie przez ostre, ruchome przedmioty.
- Prąd elektryczny.
- Wysunięcie lub wyślizgnięcie przedmiotu z rąk.
- Podtrzymywanie przedmiotów.
- Dynamiczne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego
- Wymuszona pozycja ciała, statyczne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego.
- Zachlapanie ciała – szczególnie twarzy (oczu).
- Kontakt z drażniącymi, parzącymi substancjami chemicznymi.
- Uderzenie, przygniecenie przez samochód oraz jego specjalistyczne wyposażenie.
- Hałas (brak pomiarów).
- Drgania miejscowe.
- Pył budowlany.
- Zmienne warunki atmosferyczne.
-zagrożenia biologiczneStanowisko montera konstrukcji dachowych wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie budowy i montażu różnych typów dachów oraz elementów dachowych. To zawód dla osób z dobrym zrozumieniem technik budowlanych, które potrafią pracować na wysokościach oraz posiadają zdolności manualne. Oto zakres obowiązków i czynności charakterystycznych dla tego stanowiska:

1. Montaż konstrukcji dachowych: Budowa i montaż więźby dachowej zgodnie z planem technicznym, w tym montaż krokwi, płatwi, murłat i innych elementów konstrukcji dachowej.

2. Instalacja pokryć dachowych: Montaż różnorodnych materiałów pokryciowych, takich jak dachówka ceramiczna, blacha, gont bitumiczny, papa termozgrzewalna.

3. Montaż systemów rynnowych: Instalacja rynien i rur spustowych, zapewnienie odpowiedniego odprowadzania wody deszczowej z dachu.

4. Wykonywanie prac ciesielskich: Prace ciesielskie związane z przygotowaniem i montażem elementów drewnianych konstrukcji dachu.

5. Izolacja dachów: Wykonywanie prac związanych z izolacją cieplną i hydroizolacją dachów, w tym montaż folii paroizolacyjnych i termoizolacyjnych.

6. Montaż okien dachowych i lukarn: Instalacja okien dachowych, świetlików, lukarn, zapewnienie ich szczelności i integracji z pokryciem dachowym.

7. Prace wykończeniowe na dachu: Wykonywanie prac wykończeniowych, takich jak montaż obróbek blacharskich, kominków wentylacyjnych, anten, systemów odgromowych.

8. Przestrzeganie norm bezpieczeństwa: Zapewnienie bezpieczeństwa pracy na wysokościach, stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, dbałość o zabezpieczenia na miejscu pracy.

9. Czytanie i interpretacja rysunków technicznych: Umiejętność odczytywania dokumentacji budowlanej, w tym rysunków technicznych i planów architektonicznych.

10. Diagnostyka i naprawa dachów: Ocena stanu istniejących dachów, identyfikacja przecieków i innych problemów, przeprowadzanie niezbędnych napraw.

11. Doradztwo techniczne: Udzielanie porad klientom dotyczących wyboru materiałów, technologii oraz konserwacji dachów.

12. Zarządzanie materiałami: Organizacja dostaw materiałów budowlanych, kontrola ich jakości i ilości, zarządzanie magazynem.

13. Współpraca z innymi specjalistami: Koordynacja pracy z innymi ekipami budowlanymi, inżynierami, architektami w celu zapewnienia spójności projektu.

14. Utrzymanie porządku na placu budowy: Dbanie o czystość i porządek w miejscu pracy, prawidłowe składowanie narzędzi i materiałów.

15. Szkolenia i rozwój zawodowy: Udział w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, śledzenie nowych trendów i technologii w budownictwie dachowym.

16. Dokumentacja pracy: Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów, w tym raportów, protokołów montażu, zapisów dotyczących gwarancji i jakości wykonania.

17. Zapewnienie jakości wykonania: Monitorowanie jakości prac na każdym etapie projektu, zapewnienie zgodności z normami budowlanymi i

oczekiwaniami klienta.

18. Montaż akcesoriów dachowych: Instalacja dodatkowych elementów na dachu, takich jak wentylacje dachowe, solary, systemy do odśnieżania.

19. Prace adaptacyjne poddaszy: Przygotowanie konstrukcji dachu pod adaptację poddasza, w tym izolacja, montaż ścianek działowych i innych elementów.

20. Działania prewencyjne i konserwacyjne: Przeprowadzanie regularnych przeglądów dachów, działania prewencyjne mające na celu przedłużenie żywotności dachu i zapobieganie powstawaniu awarii, w tym konserwacja elementów dachowych, czyszczenie rynien i kontrola stanu pokrycia dachowego.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Montera konstrukcji dachowych została wykonana metodą PN-N-18002.

Dodaj opinię: