Budownictwo i zawody pokrewne

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Monter kablowy

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Montera kablowego jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Monter kablowy obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- potknięcie i upadek na tym samym poziomie
- ostre i szorstkie powierzchnie i krawędzie
- uderzenie, przygniecenie przez spadające przedmioty
- energia elektryczna
- gorące powierzchnie i elementy urządzeń
- zmienne warunki atmosferyczne
- wypadek komunikacyjny itp.

Stanowisko montera kablowego wiąże się z pracami instalacyjnymi oraz serwisowymi systemów kablowych, które są niezbędne do przesyłu energii elektrycznej, danych i sygnałów. Praca ta wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale także precyzji, dobrej organizacji pracy i znajomości norm bezpieczeństwa. Oto szczegółowy zakres obowiązków i czynności charakterystycznych dla tego stanowiska:

1. Układanie i montaż kabli: Realizacja prac związanych z układaniem, montażem i łączeniem kabli elektrycznych, telekomunikacyjnych, sygnałowych i sterowniczych w różnych środowiskach (np. w ziemi, kanałach kablowych, na słupach, w budynkach).

2. Czytanie schematów i planów technicznych: Interpretacja schematów elektrycznych i planów instalacji w celu prawidłowego przeprowadzenia prac kablowych.

3. Prace przygotowawcze: Przygotowanie tras kablowych, w tym wiercenie otworów, montaż tras kablowych, korytek, rur osłonowych i wsporników.

4. Przyłącza i złącza kablowe: Wykonywanie przyłączy kablowych oraz montaż złączy i rozdzielni, z zachowaniem odpowiednich norm technicznych.

5. Testowanie i diagnostyka: Przeprowadzanie testów i pomiarów w celu weryfikacji prawidłowości wykonania instalacji oraz diagnozowanie i usuwanie usterek.

6. Konserwacja i naprawa instalacji: Wykonywanie prac konserwacyjnych oraz naprawczych istniejących instalacji kablowych.

7. Przestrzeganie norm i przepisów BHP: Zapewnienie bezpieczeństwa pracy poprzez przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy, używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

8. Dokumentacja pracy: Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją prac, w tym raportów z wykonania, protokołów pomiarowych i innych dokumentów serwisowych.

9. Zarządzanie materiałami: Organizacja i zarządzanie dostawami materiałów niezbędnych do realizacji zadań, kontrola stanów magazynowych.

10. Współpraca z zespołem: Praca w zespole, współpraca z innymi monterami, inżynierami i kierownictwem projektu.

11. Szkolenia i rozwój: Udział w szkoleniach technicznych i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, aktualizacja wiedzy o nowych technologiach i materiałach.

12. Montaż urządzeń końcowych: Instalacja urządzeń końcowych związanych z sieciami kablowymi, takich jak gniazdka, przełączniki, rozdzielnice.

13. Bezpośredni kontakt z klientem: Komunikacja z klientami w celu ustalenia szczegółów prac oraz doradztwo techniczne.

14. Prace ziemne: Wykonywanie prostych prac ziemnych związanych z układaniem kabli w ziemi, z zachowaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa.

15. Utrzymanie porządku na miejscu pracy: Zapewnienie porządku i czystości na miejscu pracy, odpowiednie składowanie narzędzi i materiałów.

16. Monitorowanie postępów pracy: Śledzenie postępów prac kablowych i raportowanie o osiągniętych celach.

17. Działania prewencyjne: Wykonywanie działań mających na celu zapobieganie awariom i przedłużanie żywotności instalacji.

18. Montaż systemów alarmowych i monitoringu: Instalacja i konfiguracja systemów alarmowych, CCTV i innych systemów zabezpieczeń wykorzystujących okablowanie.

19. Prace w trudnych warunkach: Wykonywanie prac w różnych warunkach środowiskowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, czasami na wysokościach lub w innych trudno dostępnych miejscach.

20. Stosowanie technologii i narzędzi branżowych: Korzystanie z specjalistycznych narzędzi i technologii branżowych, takich jak urządzenia do cięcia i łączenia kabli, przyrządy pomiarowe.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Montera kablowego została wykonana metodą RISK SCORE.

Dodaj opinię: