Budownictwo i zawody pokrewne

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dekarz - blacharz

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dekarza - blacharza jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dekarz – blacharz obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- upadek na tym samym poziomie,
- upadek na niższy poziom,
- gorące powierzchnie, media,
- energia elektryczna,
- zapylenie powietrza,
- ostre, szorstkie krawędzie,
- uderzenie, przygniecenie przez poruszające się lub spadające przedmioty itp.

Stanowisko dekarza-blacharza jest niezwykle ważne w branży budowlanej, gdzie specjaliści ci zajmują się montażem oraz naprawą pokryć dachowych z różnych materiałów, w tym blachy. Oto 10 kluczowych obowiązków, które należą do zakresu czynności dekarza-blacharza:

1. Instalacja pokryć dachowych - montowanie różnych rodzajów pokryć, takich jak blacha, dachówka ceramiczna czy gonty bitumiczne.

2. Prace blacharskie - wykonywanie elementów z blachy, takich jak rynny, obróbki blacharskie wokół komina, opierzenia i inne elementy konieczne do prawidłowego odprowadzenia wody.

3. Montaż systemów rynnowych - instalowanie rynien i rur spustowych, które są niezbędne do odprowadzania wody deszczowej.

4. Konserwacja i naprawa dachów - przeglądanie, konserwowanie i naprawianie istniejących pokryć dachowych oraz systemów rynnowych.

5. Czytanie i interpretacja planów budowlanych - umiejętność czytania i interpretacji dokumentacji technicznej w celu prawidłowego wykonania dachu zgodnie z projektem.

6. Przestrzeganie przepisów BHP - stosowanie środków bezpieczeństwa podczas pracy na wysokościach oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy.

7. Zarządzanie materiałami - odpowiedzialność za zamawianie, przechowywanie i zarządzanie materiałami budowlanymi używanymi na budowie.

8. Diagnostyka problemów - identyfikowanie przyczyn problemów z dachami, takich jak przecieki czy uszkodzenia strukturalne.

9. Współpraca z innymi specjalistami - współpraca z innymi rzemieślnikami na budowie, takimi jak cieśle, murarze czy instalatorzy.

10. Szkolenie i przekazywanie wiedzy - możliwość szkolenia młodszych pracowników oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności związanych z fachem.

Praca dekarza-blacharza wymaga dobrych umiejętności manualnych, precyzji oraz wiedzy technicznej z zakresu budownictwa i materiałów budowlanych. Ważne jest także doświadczenie w pracy na wysokościach oraz zdolności do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, ponieważ większość prac odbywa się na zewnątrz.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dekarza - blacharza została wykonana metodą PHA (Preliminary Hazard Analysis).

Dodaj opinię: