Budownictwo i zawody pokrewne

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Brukarz - kamieniarz

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Brukarza - kamieniarza jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Brukarz - kamieniarz obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- potrącenie, przygniecenie przez poruszające się pojazdy,
- pożar,
- uderzenia o nieruchome elementy,
- uderzenie, pochwycenie przez tarczę przecinarki mechanicznej,
- kontakt z gorącymi powierzchniami, czynnikami,
- praca narzędziami bez napędu mechanicznego,
- przeciążenie układu ruchu – dynamiczne,
- zmienne warunki atmosferyczne itp.

Stanowisko brukarza-kamieniarza łączy w sobie umiejętności układania kostki brukowej oraz obróbki i montażu kamienia. Osoby na tym stanowisku są odpowiedzialne za tworzenie estetycznych i trwałych powierzchni z różnych rodzajów kamienia i kostki brukowej, co znajduje zastosowanie zarówno w przestrzeniach publicznych, jak i prywatnych. Oto 10 kluczowych obowiązków, które należą do zakresu czynności brukarza-kamieniarza:

1. Przygotowanie podłoża - wykonanie odpowiedniego przygotowania podłoża, które może obejmować wykopy, niwelację terenu oraz układanie warstw fundamentowych.

2. Cięcie i formowanie kamienia - użycie narzędzi ręcznych lub maszynowych do cięcia i kształtowania kamienia w odpowiednie formy, zgodnie z wymaganiami projektu.

3. Mieszanie zaprawy - przygotowanie zaprawy cementowej lub innych rodzajów wiążących, które są używane do układania kostki brukowej lub kamienia.

4. Układanie kostki brukowej i kamienia - precyzyjne układanie kostki lub kamienia na przygotowanym podłożu, zgodnie z zaplanowanym wzorem lub projektem.

5. Wyrównywanie i stabilizacja - używanie narzędzi takich jak poziomice, kliny i młotki do wyrównywania i stabilizacji układanych elementów.

6. Zaprawianie - wypełnianie spoin między kamieniami lub kostkami specjalną zaprawą, co zwiększa trwałość i estetykę wykonania.

7. Wykończenie powierzchni - realizowanie prac wykończeniowych, takich jak czyszczenie, szlifowanie czy impregnacja, które poprawiają wygląd i trwałość nawierzchni.

8. Instalacja elementów małej architektury - montaż krawężników, obrzeży, schodów, ławek lub innych elementów z kamienia w ramach szerszego projektu brukarskiego.

9. Konserwacja i renowacja - prowadzenie prac konserwacyjnych i renowacyjnych na istniejących nawierzchniach z kamienia lub kostki, w tym naprawy uszkodzeń i renowacje.

10. Zarządzanie projektami - organizowanie i zarządzanie mniejszymi projektami, planowanie harmonogramów pracy, zamawianie materiałów i koordynowanie zespołu.

Praca brukarza-kamieniarza wymaga nie tylko umiejętności technicznych i manualnych, ale również wiedzy na temat różnych rodzajów kamienia i metod ich obróbki. Ponadto, ważna jest precyzja, zdolność do pracy fizycznej oraz umiejętność czytania planów i projektów. Osoby na tym stanowisku często pracują na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych, co wymaga odporności na zmienne warunki atmosferyczne.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Brukarza - kamieniarza została wykonana metodą PN-N-18002.

Dodaj opinię: