Administracja i edukacja

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Księgowa

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Księgowej jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Księgowa obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- Przygniecenie, przyciśnięcie, uderzenie spadającym
elementem.
- Upadek z wysokości do 1 metra.
- Potrącenie, uderzenie, używanie samochodu służbowego.
- Hałas.
- Poślizgnięcie, upadek na tej samej
płaszczyźnie, upadek na niższy poziom.
- Pożar, wybuch.
- Prąd elektryczny.
- Uderzenie o nieruchome elementy.
- Przeciążenie układu
ruchu(mięśniowo -szkieletowego).
- Wymuszona pozycja ciała.
- Monotypowość pracy.
- Oświetlenie.
- Oparzenia ciała.
- Czynniki biologiczne.
- Substancje chemiczne
- Złamania, zwichnięcia.
- Potrącenia, uderzenia.
- Koronawirusy.
- Stres psychospołeczny.Stanowisko księgowej jest niezbędne w każdej firmie, ponieważ osoba na tym stanowisku zarządza wszystkimi aspektami finansowymi działalności, od bieżącej księgowości po strategiczne planowanie finansowe. Oto 10 kluczowych obowiązków, które należą do zakresu czynności księgowej:

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych - dokładne i zgodne z przepisami rachunkowości rejestrowanie wszystkich transakcji finansowych firmy w księgach rachunkowych.

2. Przygotowanie sprawozdań finansowych - tworzenie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych, które odzwierciedlają wyniki finansowe firmy.

3. Zarządzanie przepływami pieniężnymi - monitorowanie i analizowanie przepływów pieniężnych, prognozowanie przyszłych potrzeb finansowych.

4. Obsługa zobowiązań i należności - zarządzanie płatnościami do dostawców i od odbiorców, w tym fakturami, terminami płatności i windykacją.

5. Rozliczanie podatków - przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych, zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi i rozliczenia z urzędem skarbowym.

6. Audyt i kontrola wewnętrzna - współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz przeprowadzanie wewnętrznych kontroli w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

7. Budżetowanie - przygotowywanie budżetów, monitorowanie wydatków w stosunku do planowanych budżetów, raportowanie odchyleń.

8. Płace i świadczenia - naliczanie wynagrodzeń, zarządzanie świadczeniami pracowniczymi, rozliczanie składek ZUS.

9. Współpraca z bankami - zarządzanie kontami bankowymi, negocjowanie warunków kredytów i innych form finansowania.

10. Doradztwo finansowe - udzielanie rad i rekomendacji dotyczących decyzji finansowych, planowanie strategiczne w zakresie finansów firmy.

Praca księgowej wymaga nie tylko gruntownej wiedzy z zakresu rachunkowości i przepisów podatkowych, ale także umiejętności analitycznych, zdolności do strategicznego myślenia oraz doskonałej organizacji pracy. Księgowa musi również charakteryzować się wysoką etyką zawodową, ponieważ odpowiada za poufne dane finansowe firmy. Wymagana jest biegłość w obsłudze oprogramowania księgowego oraz umiejętność adaptacji do ciągle zmieniających się przepisów prawnych i standardów rachunkowych.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Księgowej została wykonana metodą PN-N-18002.

Dodaj opinię: