Administracja i edukacja

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Funkcjonariusz służby więziennej

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Funkcjonariusza służby więziennej jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Funkcjonariusz służby więziennej obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- zakażenia biologiczne
- substancje i preparaty chemiczne – drażniące
- substancje i preparaty chemiczne – toksyczne
- agresja osadzonego
- kontakt z energią elektryczną
- uderzenie się o przedmioty
- upadek na tym samym poziomie (potknięcie się, poślizgnięcie itp.)
- pole elektromagnetyczne
- postrzał z broni palnej
- uderzenie nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem itp.

Stanowisko funkcjonariusza służby więziennej jest niezwykle istotne w systemie sprawiedliwości, gdzie osoby te są odpowiedzialne za nadzorowanie, zabezpieczanie i rehabilitację osób pozbawionych wolności. Praca ta wymaga silnych umiejętności interpersonalnych, zdolności do radzenia sobie ze stresem oraz wysokiego poziomu dyscypliny. Oto 10 kluczowych obowiązków, które należą do zakresu czynności funkcjonariusza służby więziennej:

1. Nadzór nad więźniami - monitorowanie zachowania więźniów, zapobieganie aktom przemocy i innym incydentom w zakładzie karnym.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa - utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w zakładzie karnym, zarówno dla więźniów, jak i personelu.

3. Przeprowadzanie kontroli - realizacja badań osobistych i przeszukiwań cel w celu wykrycia i zapobiegania przemytowi niedozwolonych przedmiotów.

4. Eskortowanie więźniów - przewodzenie więźniom wewnątrz zakładu lub poza nim, na przykład podczas przewozu do sądu lub szpitala.

5. Wspieranie procesów rehabilitacyjnych - współpraca z psychologami, pedagogami i innymi specjalistami w procesie resocjalizacji więźniów.

6. Szkolenie i edukacja - uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, aby podnieść osobiste kwalifikacje i umiejętności niezbędne w pracy z więźniami.

7. Dokumentowanie incydentów - prowadzenie szczegółowych zapisów dotyczących wszelkich zdarzeń w zakładzie, w tym buntów, prób ucieczek czy zachowań agresywnych.

8. Administrowanie programami więziennymi - zarządzanie programami pracy, edukacji czy terapii dla więźniów.

9. Komunikacja z rodzinami więźniów - utrzymywanie kontaktu z rodzinami więźniów w sprawach administracyjnych i w sprawach dotyczących dobra więźniów.

10. Przestrzeganie przepisów prawa - dbałość o przestrzeganie przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów zakładu karnego.

Praca funkcjonariusza służby więziennej wymaga nie tylko fizycznej wytrzymałości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, ale także zdolności do empatii i profesjonalizmu w traktowaniu osób pozbawionych wolności. Ważne jest również posiadanie umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Osoby na tym stanowisku muszą być gotowe do pracy zmianowej, często w trudnych warunkach emocjonalnych i psychicznych.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Funkcjonariusza służby więziennej została wykonana metodą PN-N-18002.

Dodaj opinię: