Administracja i edukacja

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dozorca - stróż

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dozorcy - stróż jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dozorca - stróż obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- Zagrożenia biologiczne
- Upadek na tym samym poziomie.
- Upadek na niższy poziom.
- Energia elektryczna.
- Pożar.
- Ostre, szorstkie powierzchnie i krawędzie.
- Uderzenie, przygniecenie przez spadające przedmioty.
- Wysokie i niskie temperatury.
- Napad.
- Zagrożenia biologiczne

Stanowisko dozorcy lub stróża jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w różnego rodzaju obiektach, takich jak szkoły, biurowce, osiedla mieszkaniowe czy zakłady przemysłowe. Osoba na tym stanowisku odpowiada za monitorowanie terenu, utrzymanie czystości oraz drobne prace konserwacyjne. Oto 10 kluczowych obowiązków, które należą do zakresu czynności dozorcy-stróża:

1. Monitorowanie i kontrola dostępu - sprawdzanie osób wchodzących i wychodzących z obiektu, monitorowanie systemów bezpieczeństwa.

2. Obchody i patrolowanie terenu - regularne obchody w celu zapewnienia bezpieczeństwa i monitorowania stanu obiektu.

3. Zarządzanie kluczami - odpowiedzialność za zarządzanie kluczami do różnych części obiektu i ich wydawanie upoważnionym osobom.

4. Reagowanie na alarmy - szybkie reagowanie na sygnały alarmowe i nieprawidłowości, w tym współpraca z służbami ratunkowymi.

5. Utrzymanie porządku - dbałość o czystość wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym sprzątanie i wywóz śmieci.

6. Drobne prace konserwacyjne - wykonywanie podstawowych napraw i konserwacji, takich jak wymiana żarówek, drobne naprawy hydrauliczne czy malowanie.

7. Zarządzanie awariami - identyfikacja i zgłaszanie poważniejszych problemów technicznych odpowiednim służbom lub kontrahentom.

8. Przeprowadzanie inspekcji - regularne sprawdzanie stanu instalacji i urządzeń w obiekcie.

9. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - kontrola sprzętu przeciwpożarowego i przeprowadzanie ewakuacji w razie potrzeby.

10. Dokumentowanie zdarzeń - prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym rejestrowane są wszelkie incydenty, wizyty gości oraz przeprowadzone działania.

Praca dozorcy-stróża wymaga dobrej kondycji fizycznej, zdolności obserwacji oraz umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Osoba na tym stanowisku powinna być również odpowiedzialna, godna zaufania i posiadać umiejętności komunikacyjne, które są kluczowe podczas interakcji z mieszkańcami, pracownikami i gośćmi obiektu. Ponadto, znajomość podstawowych przepisów BHP i procedur bezpieczeństwa jest niezbędna dla skutecznego wykonania obowiązków związanych z tym stanowiskiem.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dozorcy - stróż została wykonana metodą RISK SCORE.

Opinie:

Ocena
Polecam! 100%.
Ocenione przez: Korneliusz (03.07.2024)

Dodaj opinię: