Administracja i edukacja

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Business Development Manager

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Business Development Manager jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Business Development Manager obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
* Zagrożenia biologiczne
* Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne np.:
- porażenie prądem elektrycznym,
- hałas,
- pyły i kurz,
- przeciążenie narządu wzroku,
- wymuszona pozycja ciała,
- stres,
- pożar itd.

Stanowisko Business Development Managera (BDM), czyli Menedżera ds. Rozwoju Biznesu, jest kluczowe dla wzrostu i ekspansji firmy. Osoba na tym stanowisku zajmuje się identyfikacją nowych możliwości biznesowych, budowaniem relacji z klientami i partnerami oraz opracowywaniem strategii rynkowych. Oto 10 kluczowych obowiązków, które należą do zakresu czynności Business Development Managera:

1. Analiza rynku - prowadzenie badań i analiz rynkowych w celu identyfikacji nowych możliwości biznesowych, trendów rynkowych i potencjalnych klientów.

2. Rozwój strategii biznesowych - opracowywanie długoterminowych strategii rozwoju firmy, w tym planów ekspansji, wejścia na nowe rynki czy wprowadzenia nowych produktów.

3. Budowanie i utrzymywanie relacji - nawiązywanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami, dostawcami oraz partnerami strategicznymi.

4. Negocjacje kontraktów - prowadzenie negocjacji handlowych i przygotowywanie umów z klientami i partnerami biznesowymi.

5. Współpraca z innymi działami - ściśle współpracuje z działami marketingu, sprzedaży, produkcji oraz badawczo-rozwojowym w celu realizacji celów biznesowych.

6. Zarządzanie projektami - nadzorowanie i koordynowanie projektów biznesowych od fazy koncepcyjnej do wdrożenia.

7. Monitorowanie wyników - śledzenie i analiza wyników sprzedaży, efektywności kampanii marketingowych i innych inicjatyw rozwojowych.

8. Szkolenie i rozwój zespołu - prowadzenie szkoleń i rozwijanie umiejętności zespołu sprzedaży i marketingu w celu maksymalizacji ich efektywności.

9. Prezentacje i raportowanie - przygotowywanie i prezentowanie raportów dotyczących postępów, wyników i planów rozwoju przed zarządem firmy.

10. Reprezentowanie firmy - reprezentowanie firmy na zewnętrznych wydarzeniach, takich jak konferencje, targi branżowe oraz spotkania networkingowe.

Praca na stanowisku Business Development Managera wymaga doskonałych umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych oraz zdolności analitycznych. Osoby na tym stanowisku muszą być również kreatywne, proaktywne i skoncentrowane na celach. Wysoki poziom znajomości branży, w której działa firma, jest również kluczowy dla skutecznego identyfikowania nowych możliwości i strategii rozwoju.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Business Development Manager została wykonana metodą PHA

Dodaj opinię: