Przemysł i energetyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Kierowca operator wózka

79,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Kierowcy operator wózka jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku. Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP, jest podbita i podpisana przez Specjalistę ds. BHP. Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje). Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument jest zbindowany i na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem. Zamawiając dokument u nas możesz się także z nami skontaktować i przekazać nam dodatkowe informacje o specyfice Twojego stanowiska, zostanie to ujęte w ocenie.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Kierowca operator wózka miejskiej obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- Potrącenie przez środek transportu
- Zatrucia
- Drgania mechaniczne
- Ręczne podnoszenie lub przesuwanie materiałów, sprzętu, przedmiotów
- Wybuch
- Obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym o napięciu niebezpiecznym
- Składowanie materiałów w magazynie
- Transport niebezpiecznych substancji
- Uderzenie o nieruchome przedmioty itp.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Kierowcy operator wózka została wykonana metodą PN-N-18002