Przemysł i energetyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Hartownik

79,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Hartownika jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku. Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP, jest podbita i podpisana przez Specjalistę ds. BHP. Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje). Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument jest zbindowany i na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem. Zamawiając dokument u nas możesz się także z nami skontaktować i przekazać nam dodatkowe informacje o specyfice Twojego stanowiska, zostanie to ujęte w ocenie.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Hartownik obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- Czynniki mogące powodować wypadki np.:
- śliskie lub nieuporządkowane nawierzchnie
- gorące przedmioty i części metalowe
- roztopiony azotan
- cyjanek sodu itp.
- Czynniki fizyczne np.:
- nadmierny hałas itp.
- Czynniki chemiczne i pyły np.:
- oleje w kąpielach hartowniczych
- tlenki azotu i amoniak itp.
- Czynniki biologiczne
- Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy itp.