Handel i usługi

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Kucharz - pomoc kucharza

79,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Kucharza – pomoc kucharza jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku. Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP, jest podbita i podpisana przez Specjalistę ds. BHP. Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje). Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument jest zbindowany i na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem. Zamawiając dokument u nas możesz się także z nami skontaktować i przekazać nam dodatkowe informacje o specyfice Twojego stanowiska, zostanie to ujęte w ocenie.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Kucharz – pomoc kucharza obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- Zagrożenie biologiczne
- Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne np.:
- Przeciążenie układu ruchu
- Uderzenie o nieruchome przedmioty
- Kontakt z ostrymi elementami
- Kontakt z gorącymi mediami lub powierzchniami
- Pożar
- Wybuch
- Kontakt z energią elektryczną
- Przeciążenie układu nerwowego
- Zmienne temperatury itp.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Kucharza – pomoc kucharza została wykonana metodą PHA (Preliminary Hazard Analysis)