Handel i usługi

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Krawiec

79,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Krawca jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku. Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP, jest podbita i podpisana przez Specjalistę ds. BHP. Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje). Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument jest zbindowany i na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem. Zamawiając dokument u nas możesz się także z nami skontaktować i przekazać nam dodatkowe informacje o specyfice Twojego stanowiska, zostanie to ujęte w ocenie.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Krawiec obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- Zagrożenia biologiczne
- Zagrożenia lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciążliwy np.:
- Oświetlenie
- Pył przemysłowy
- Niebezpieczne napięcie w instalacji elektrycznej
- Uderzenie o nieruchome elementy
- Powierzchnie, na których możliwy jest upadek – poślizgnięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie
- Opryski elementów materialnych
- Czynniki chemiczne – szkodliwe i drażniące – oddziaływanie przez skórę i drogi śluzowe
- Obciążenie fizyczne – dynamiczne itp.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Krawca została wykonana metodą PHA (Preliminary Hazard Analysis)