Handel i usługi

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Kierowca samochodu

79,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Kierowcy samochodu jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku. Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP, jest podbita i podpisana przez Specjalistę ds. BHP. Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje). Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument jest zbindowany i na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem. Zamawiając dokument u nas możesz się także z nami skontaktować i przekazać nam dodatkowe informacje o specyfice Twojego stanowiska, zostanie to ujęte w ocenie.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Kierowca samochodu obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- Kontakt pracownika z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem
- Wypadek spowodowany złym stanem nawierzchni
- Wypadek spowodowany przesunięciem towaru umieszczonym na samochodzie
- Przeciążenie układu ruchu (mięśniowo-kostnego) przez przenoszenie towaru podczas rozładunku
- Przygniecenie kończyn dolnych spowodowane przenoszonym towarem
- Potrącenie przez inne środki transportu
- Pożar lub wybuch
- Stres psychospołeczny
- Praca w zmiennych warunkach klimatycznych itp.