Administracja i edukacja

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Instruktor nauki jazdy

79,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Instruktora nauki jazdy jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku. Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP, jest podbita i podpisana przez Specjalistę ds. BHP. Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje). Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument jest zbindowany i na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem. Zamawiając dokument u nas możesz się także z nami skontaktować i przekazać nam dodatkowe informacje o specyfice Twojego stanowiska, zostanie to ujęte w ocenie.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Instruktor nauki jazdy obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- Kontakt pracownika z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem np.:
- niewłaściwa izolacja i połączenie przewodów
- nieprawidłowe włączniki itp.
- Wypadek spowodowany złym stanem technicznym samochodu np.:
- brak okresowych kontroli itp.
- Wypadek spowodowany nieprzestrzeganiem przepisów ruchu rogowego np.:
- nieuwaga itp.
- Upadek w wyniku potknięcia w miejscu wykonywania pracy np.:
- zła organizacja pracy
- pośpiech itp.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Instruktora nauki jazdy została wykonana metodą PN-N-18002