Administracja i edukacja

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Business Development Manager

79,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Business Development Manager jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku. Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP, jest podbita i podpisana przez Specjalistę ds. BHP. Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje). Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument jest zbindowany i na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem. Zamawiając dokument u nas możesz się także z nami skontaktować i przekazać nam dodatkowe informacje o specyfice Twojego stanowiska, zostanie to ujęte w ocenie.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Business Development Manager obejmuje szereg zagrożeń, m. in.:
- Zagrożenia biologiczne
- Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne np.:
- Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych , wypadek drogowy
- Porażenie prądem elektrycznym
- Przygniecenie szafą biurową, regałem
- Zagrożenie elementami mechanicznymi
- Obsługa komputera (zła organizacja pracy z komputerem)

- Obciążenie psychiczne
- Wymuszona pozycja ciała itp.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Business Development Manager została wykonana metodą PN-N-18002