Zyskaj pieniądze
Rabaty dla dużych grup

telefon (52) 315-73-33
biuro@idealBHP.pl

Oferta / Wypadki przy pracy

W naszej ofercie jest także kompleksowe przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Spiszemy informacje od poszkodowanego, świadków, zbierzemy odpowiednie załączniki i dokumenty i na tej podstawie sporządzimy kompletną dokumentację powypadkową. Napiszemy także odpowiednie wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę świadczenia chorobowego z tytułu wypadku przy pracy w wysokości 100 % oraz także o ocenę uszczerbku na zdrowiu.

Jakim wypadkami się dla Ciebie zajmiemy?
  • Wypadkiem przy pracy
  • Wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy
  • Wypadkiem w drodze do pracy i z pracy
Co powinien zrobić pracodawca po wypadku?
  • Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
  • Zabezpieczyć miejsce wypadku,
  • Zbadać okoliczności i przyczyny wypadkku - tym zajmiemy się my!
  • Sporządzić właściwą, wymaganą przepisami prawa dokumentację powypadkow - tym zajmiemy się my!
  • Zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom - tym zajmiemy się my!